Bezpośrednim pociągiem ze Zgierza do Warszawy? Jeszcze poczekamy

Bezpośrednim pociągiem ze Zgierza do Warszawy? Jeszcze poczekamy

Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z PKP Intercity rozważało możliwości zapewnienia mieszkańcom Zgierza bezpośredniego pociągu do stolicy – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Poseł Tomasz Trela skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie bezpośredniego połączenia ze Zgierza do Warszawy.

– Do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy Zgierza, którzy interweniują w sprawie uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego na linii Zgierz–Warszawa – napisał w interpelacji.

Jak argumentował, od kilku lat mieszkańcy Zgierza, aby dostać się do Warszawy muszą najpierw dojechać do Łodzi, Kutna lub Łowicza.

– W ostatnim czasie został również wyremontowany dworzec Zgierz Główny, co zwiększyło zainteresowanie lokalnej społeczności korzystaniem z publicznego transportu kolejowego – podkreślił poseł Trela.

Jak wyjaśnił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury,  organizator wspólnie z operatorem kolejowym rozważał możliwości zapewnienia mieszkańcom Zgierza bezpośredniego pociągu do stolicy.

– Z uwagi na prowadzone przez zarządcę infrastruktury prace, do czasu zakończenia remontu linii kolejowej nr 3, w tym przebudowy stacji Ożarów Mazowiecki, Sochaczew i Łowicz Główny, nie ma możliwości uruchomienia tą trasą nowych połączeń dalekobieżnych – zaznaczył.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury dodał, że przetrasowanie do/ze Zgierza jednego z pociągów relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna może być przedmiotem analiz po zakończeniu budowy tunelu kolejowego pomiędzy stacjami Łódź Fabryczna i Łódź Żabieniec co pozwoliłoby uruchomić połączenie we wnioskowanej relacji bez pomijania centralnych stacji miasta wojewódzkiego.

Przypomnijmy, że zakończenie prac na linii E20 na odcinku Łowicz – Sochaczew planowane jest do końca 2022 r. natomiast zakończenie modernizacji stacji Ożarów Mazowieckie zaplanowane jest w połowie 2023 roku.

Prace budowlane przy łódzkim tunelu średnicowym zakończą się w 2023 r.,a kolejny rok potrwa wyposażanie tuneli w konieczne systemy oraz testy wszystkich urządzeń.