PLK rozpoczynają przebudowę stacji Ożarów Mazowiecki

PLK rozpoczynają przebudowę stacji Ożarów Mazowiecki

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim dla pasażerów PKP Polskie Linie Kolejowe wybudują przejście podziemne z windami i dwa nowe perony. Przebudowa torów usprawni dojazd do stolicy oraz poprawi przepustowość linii kolejowej między Warszawą a Kutnem. Inwestycja warta ok. 106 milionów złotych jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim dwa nowe wyspowe perony zastąpią jeden stary. Będą wyposażone w funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne, ławki oraz nowe wiaty, które swoją formą i kształtem będą nawiązywały do pierwotnego zadaszenia stacji. Dotychczasowy peron i wiata zostaną rozebrane.

Bezpieczne dojście do pociągów zapewni przejście podziemne wyposażone w windy i schody. Zlikwidowana zostanie stara kładka. Przebudowany zostanie układ torów i rozjazdów oraz wymieniona sieć trakcyjna. Dzięki przebudowie stacji powstaną 2 tory tzw. odstawcze, co umożliwi wykorzystanie jej jako stacji końcowej dla pociągów aglomeracyjnych.

Modernizacja stacji w Ożarowie Mazowieckim to kolejny projekt realizowany przez PLK w obrębie aglomeracji warszawskiej, który usprawni dojazd do stolicy. Przebudowa torów w obrębie stacji umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów i sprawniejsze przejazdy między Warszawą a Kutnem.

Na stacji kończą się prace przy budowie nowej nastawni. Kolejno będą w niej montowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zaplanowano, że nastawnia zostanie uruchomiona we wrześniu br.

Zmiany w rozkładzie jazdy, zmienia się dojście na stację

Do 13 marca wykonawca przygotuje tymczasowy peron służący do obsługi pociągów w kierunku Sochaczewa. Na peronie będą gabloty informacyjne, oznakowanie, oświetlenie i nagłośnienie. Na obecnym peronie dostępna będzie jedna z dwóch krawędzi dla podróżnych jadących w stronę Warszawy.

Dojście do stacji będzie możliwe tylko od strony ul. Kolejowej. Przejście dla pieszych od strony ul. Żeromskiego zostanie zamknięte. Od strony ul. Żeromskiego będzie dojście przez przejazd kolejowo – drogowy na ul. Mickiewicza.

Na dotychczasowy peron będzie się można dostać kładką nad torami tylko od strony ulicy Kolejowej. Druga część kładki od ulicy Żeromskiego zostanie zdemontowana. Jednocześnie zacznie się budowa przejścia podziemnego.

Do tymczasowego peronu będzie utwardzony chodnik od budynku dworca, wzdłuż terenu kolejowego i parkingu „parkuj i jedź”.

Zmiany w obsłudze podróżnych planowane są do III kwartału tego roku. Następnie rozpocznie się drugi etap prac na stacji. Zakończenie modernizacji zaplanowane jest w połowie 2023 roku.

Zaplanowane zmiany w rozkładzie jazdy

Wspólnie z przewoźnikami ustalono optymalną formę rozkładu uwzględniając szeroki zakres prac na stacji Ożarów Mazowiecki. Na stacji będą zatrzymywały się pociągi regionalne. Pociągi dalekobieżne pojadą trasą zmienioną przez Żyrardów i Skierniewice. Szczegóły na www.portalpasazera.pl

Zakończenie projektu „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” finansowanego w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowane jest w 2023 roku.