Grajewo: miał być wiadukt drogowy, będzie kolejowy?

Grajewo: miał być wiadukt drogowy, będzie kolejowy?

W ramach modernizacji linii E75 na odcinku Białystok – Ełk, PKP PLK pierwotnie planowały pozostawienie istniejącego przejazdu oraz jego modernizację. Na wniosek władz samorządowych, zarządca infrastruktury podjął działania mające na celu przeanalizowanie możliwości wiaduktu drogowego.  Jednak z powodu negatywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aktualnie rozpatrywane są możliwości budowy wiaduktu kolejowego.

W połowie października poseł Stefan Krajewski skierował interpelację do ministra infrastruktury w której zapytał m.in.: na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja planowanej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Grajewie, czy istnieją alternatywne rozwiązania w postaci stworzenia innego rodzaju niż wiadukt bezkolizyjnych przejazdów kolejowych wraz z przejściami a także czy Ministerstwo Infrastruktury bierze pod uwagę budowę nowej linii kolejowej omijającej miasto Grajewo, czego oczekują mieszkańcy?

Jak poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, w ramach realizacji projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku BiałystokSuwałkiTrakiszki (granica państwa) etap I odcinek Białystok Ełk”, PKP Polskie Linie Kolejowe pierwotnie planowały pozostawienie istniejącego przejazdu oraz jego modernizację.

– Na wniosek m.in. władz samorządowych Grajewa, PKP PLK podjęły działania mające na celu przeanalizowanie możliwości budowy skrzyżowania bezkolizyjnego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową nr 38 w Grajewie w ciągu drogi  krajowej nr 61, tj. ul. Piłsudskiego. Jednakże z powodu negatywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aktualnie rozpatrywane możliwości budowy wiaduktu kolejowego – dodał Bittel.

Jak dodał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, obecnie przygotowywane koncepcje projektowe dla powyższego rozwiązania. Zakładana jest możliwie jak najmniejsza ingerencja
w okoliczną zabudowę, jednak nie jest obecnie możliwe dokładne wskazanie budynków, których wyburzenie będzie niezbędne przy budowie wiaduktu kolejowego.

– PKP PLK S.A. wielokrotnie informowały przedstawicieli samorządu o problemach związanych z koniecznością dokonania wyburzeń budynków oraz możliwych protestach społecznych – podkreśla Bittel.

Bittel poinformował również, że budowa nowej linii kolejowej w ramach realizacji projektu pn. „Prace na linii E75  na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) etap I odcinek Białystok – Ełk”, omijającej Miasto Grajewo, nie jest obecnie analizowana.