Krzysztof Mamiński odznaczony przez prezydenta

Krzysztof Mamiński odznaczony przez prezydenta

Prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Wręczenie medalu miało miejsce 24 października, po zakończeniu na dworcu Wrocław Główny uroczystych obchodów 41. rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy we Wrocławiu, podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Przypadło ono w 40. rocznicę pierwszego Walnego Zebrania Delegatów we Wrocławiu, które w 1981 roku powołało do życia Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy medal wręczył Krzysztofowi Mamińskiemu, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej Dera.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony w 2018 roku. Jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Polski. Odznaczenie jest przyznawane obywatelom polskim, które od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej  pomyślności Rzeczypospolitej