7 podmiotów zgłosiło się do przetargu na dostawę 63 wielosystemowych lokomotyw dla PKP IC

7 podmiotów zgłosiło się do przetargu na dostawę 63 wielosystemowych lokomotyw dla PKP IC

Do PKP Intercity wpłynęło siedem wniosków od podmiotów o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  na dostawę 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami złożyły następujące podmioty:

  1. Konsorcjum w składzie Vossloh Locomotives GmbH oraz CRRC Zhuzhou Locomotive Co.,Ltd.
  2. Konsorcjum w składzie Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Fabryczna 12 53-609 Wrocław) oraz Bombardier Transportation GmbH.
  3. Konsorcjum w składzie H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz CRRC DATONG Co., Ltd.
  4. Newag Spółka Akcyjna.
  5. Konsorcjum w składzie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna.
  6. Konsorcjum w składzie Siemens Mobility Sp. z o.o. oraz Siemens Mobility GmbH.
  7. Patentes Talgo SL.

W postępowaniu przewoźnik przewidział prawo opcji, w ramach którego spółka będzie mogła zamówić maksymalnie 32 dodatkowe lokomotywy.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Choć początkowo wnioski można było składać do 1 lipca to z uwagi na odwołanie spółki Siemens Mobility do KIO, termin ten został kilka razy przesuwany. Dopiero gdy Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wniosek producenta, PKP Intercity zmieniło harmonogram postępowania i wyznaczyło termin składania wniosków o dopuszczenia na dzień 16 sierpnia 2021 r.

Do końca sierpnia ma trwać badanie wniosków. Po tym terminie przewoźnik zaprosi wybranych producentów do udziału w dialogu konkurencyjnym. Dialog będzie prowadzony do momentu, w którym spółka będzie w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jej potrzeby.

Harmonogram zakłada składania ofert na okres grudzień 2021 – styczeń 2022. Rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest w marcu 2022 r.

PKP Intercity chce aby nowe wielosystemowe lokomotywy mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnych wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC i były dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w  Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Przypomnijmy, że przetarg na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania z prawem opcji na dostawę 5 kolejnych pojazdów wygrał Newag. Natomiast do 31 sierpnia producenci mogą składać wnioski na dopuszczenie w postępowaniu na dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi.