PKP PLK wykonają pomiar hałasu na zmodernizowanej linii Poznań – Warszawa

PKP PLK wykonają pomiar hałasu na zmodernizowanej linii Poznań – Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego na zmodernizowanym odcinku Barłogi – Swarzędz od km 172,000 do km 291,620. Na oferty zarządca infrastruktury czeka do 24 sierpnia 2021 r.

Przedmiot Zamówienia został  podzielony na 3 zadania:

Zadanie nr 1 dotyczy wykonania analiza porealizacyjej w zakresie oddziaływania akustycznego dla odcinka Barłogi – Konin, tj. od km 172,000 do km 207,900.

Zadanie nr 2  obejmuje wykonanie analizy na odcinku Konin – Podstolice, tj. od km 207,900 do km 259,000.

Zadanie nr 3 dotyczy badania oddziaływania akustycznego na odcinku Podstolice – Swarzędz tj. od km 259,000 do km 291,620.

W ramach zamówienia wykonawca będzie musiał wykonać pomiar hałas zgodnie z procedurą pomiarów poziomów ekspozycyjnych dźwięku w odniesieniu do wszystkich pojedynczych zdarzeń akustycznych w ciągu 24 godzin w wymienionych punktach pomiarowych, w tym w wskazanych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dla zadania 1 należy wykonać pomiar w 9 punktach z czego cztery miejsca wynikają ze skarg na hałas, dla zadania 2 w 17 punktach z czego 15 to miejsca wskazane w postanowieniu RDOŚ, a dla zadania 3 należy wykonać pomiary 14 miejscach

Dodatkowo w każdym z wyznaczonych punktów pomiarowych należy wykonać pomiary natężenia ruchu pojazdów szynowych oddzielnie dla każdego toru z rozróżnieniem na poszczególne klasy pojazdów szynowych, prędkości wszystkich przejeżdżających pojazdów oraz warunków meteorologicznych w rejonie każdego punktu pomiarowego.

O wyborze wykonawcy dla każdego z zadań zdecyduje cena.

Przypomnijmy, że na zmodernizowanym odcinku między Swarzędzem a Barłogami ruch pociągów powrócił w sierpniu 2020 r. Dzięki inwestycji zwiększono przepustowość linii, tym samym pociągi pasażerskie mają możliwość jazdy z maksymalną prędkością 160 km/h, a towarowe 120 km/h.