Siemens złożył odwołanie do KIO ws. przetargu na wielosystemowe lokomotywy dla PKP IC

Siemens złożył odwołanie do KIO ws. przetargu na wielosystemowe lokomotywy dla PKP IC

Spółka Siemens Mobility złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu na dostawę 63 wielosystemowych lokomotyw elektrycznych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Jak poinformowała Agnieszka Serbeńska z zespołu prasowego przewoźnika, po analizie złożonych zarzutów PKP Intercity wnosiło o oddalenie odwołania w całości.

– W tej chwili nie przewiduje się ponownego przesunięcia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Taka zmiana może jednak nastąpić w zależności od terminu rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej, który jeszcze nie został wyznaczony – dodaje Serbeńska

Sprawy nie chce komentować producent.

– Postępowanie jest w toku w związku z tym nie udzielamy komentarzy w tej sprawie – napisał jedynie Marcin Górecki Head of Marketing, Communication, PR w Siemens Mobility.

Przypomnijmy, że PKP Intercity na początku czerwca ogłosiło przetarg na dostawę 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z opcją na zakup maksymalnie 32 dodatkowych pojazdów.

Przewoźnik chciał aby nowe wielosystemowe lokomotywy mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnych wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC i były dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w  Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzec.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania było składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Początkowo zainteresowane firmy miały czas do 1 lipca ale PKP Intercity wydłużyło ten okres do 15 lipca 2021 r.

Przypominamy, że obecnie trwa procedura wybory wykonawcy na dostawę 10 nowych wielosystemowych lokomotyw dla PKP IC. Jedyną ofertę w tym postępowaniu złożył Newag.