PLK zlecą przygotowanie studium planistycznego dla Warszawskiego Węzła Kolejowego

PLK zlecą przygotowanie studium planistycznego dla Warszawskiego Węzła Kolejowego

Jakie stacje mogłaby połączyć nowa warszawska linia średnicowa? Gdzie nowe przystanki ułatwiłyby komunikację  aglomeracyjną i regionalną? Odpowiedzi m.in. na te pytania powinno przynieść  studium planistyczne…

Mazowsze przeznaczy 469 mln zł na przewozy kolejowe

Mazowsze przeznaczy 469 mln zł na przewozy kolejowe

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2022 r. Opiewa on na ponad 4,6 mld zł po stronie wydatków, w tym 469 mln zł na przewozy…

Captrain Polska przystępuje do Programu Zielona Kolej

Captrain Polska przystępuje do Programu Zielona Kolej

Kolejowy przewoźnik towarowy Captrain Polska podpisał z PKP Energetyka list intencyjny, w którym zadeklarował chęć zakupu trakcyjnej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł w ramach…

Do ŁKA trafił trzeci przedłużony FLIRT3

Do ŁKA trafił trzeci przedłużony FLIRT3

Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma już trzy przedłużone o dodatkowy człon jednostki FLIRT3.

Czy PKP PLK przejmie Trakcję? ARP wycofała wniosek o podwyższenie kapitału

Czy PKP PLK przejmie Trakcję? ARP wycofała wniosek o podwyższenie kapitału

Agencja Rozwoju Przemysłu podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Trakcji, wycofała wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji, które miały zostać objęte…

DB Cargo Polska oraz CTL Logistics przewiozą około 3 mln ton węgla dla PGE

DB Cargo Polska oraz CTL Logistics przewiozą około 3 mln ton węgla dla PGE

Polska Grupa Energetyczna rozstrzygnęła przetarg w części III zamówienia na przewóz surowców transportem kolejowym w latach 2022 – 2024. Za najkorzystniejszą, została uznana oferta złożona…

Co dalej z przetargiem na zabudowę systemu ERTMS/ETCS między Warką a Radomiem?

Co dalej z przetargiem na zabudowę systemu ERTMS/ETCS między Warką a Radomiem?

PKP Polskie Linie Kolejowe przetarg na zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom ogłosiły w połowie lipca.…