Co dalej z przetargiem na zabudowę systemu ERTMS/ETCS między Warką a Radomiem?

Co dalej z przetargiem na zabudowę systemu ERTMS/ETCS między Warką a Radomiem?

PKP Polskie Linie Kolejowe przetarg na zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom ogłosiły w połowie lipca. Otwarcie ofert nastąpiło w połowie listopada jednak postępowanie nadal nie zostało zakończone. Tematem zainteresował się poseł Konrad Frysztak, który skierował w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury.

Jak zaznaczył w interpelacji poseł Frysztak, dzięki budowie systemu ERTMS/ETCS pociągi na trasie Radom-Warszawa będą mogły jeździć z prędkością 160 km/h.

– W ramach postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty, jednak zgodnie z pozyskanymi informacjami ceny zaproponowane przez oferentów znacznie przekraczają sumę zabezpieczoną na realizację tej inwestycji przez PKP PLK – dodał poseł.

Poseł Konrad Frysztak zapytał więc, ministra infrastruktury m.in.: jakie firmy złożyły oferty a także jaki budżet przeznaczył zarządca infrastruktury na sfinansowanie inwestycji.

Jak poinformował Andrzej Bittel, w postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców: Bombardier Transportation (ZWUS) Polska w wysokości 122 635 411,01 zł brutto oraz konsorcjum w składzie Thales Polska (lider) wraz z Thales Deutschland GmbH w wysokości 125 710 411,01 zł brutto.

– Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 69 833 631,36 zł brutto, w tym zamówienie podstawowe w wysokości 66 508 220,35 zł brutto oraz kwota warunkowa w wysokości 3 325 411,01 zł brutto – wymienił wiceminister infrastruktury.

Poseł Frysztak zapytał również jaki czas realizacji inwestycji zakładał ww. przetarg.

Przedstawiciela resortu infrastruktury poinformował, że okres realizacji zamówienia wynosił maksymalnie 38 miesięcy od daty rozpoczęcia.

W związku z tym, że termin realizacji stanowił dodatkowe kryterium oceny ofert, wykonawcy byli uprawnieni do zaoferowania okresu realizacji w przedziale 34 – 38 miesięcy. Obaj wykonawcy zadeklarowali realizację zamówienia w terminie 34 miesięcy od daty rozpoczęcia – zaznaczył Bittel.

Konrad Frysztak dopytywał także o powód tak długiego postępowania przetargowego związanego z tą inwestycją oraz czy przetarg zostanie rozstrzygnięty.

Jak tłumaczy wiceminister wydłużony czas trwania postępowania przetargowego był związany z odwołaniem wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej.

– Spółka PKP PLK S.A. poinformowała, że postępowanie przetargowe nie zostało zakończone. Do końca 2021 r. planowane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Po zakończeniu aukcji elektronicznej będzie znana ostateczna wartość najkorzystniejszej oferty – poinformował Bittel.

Dodał, że w sytuacji gdy cena oferty najkorzystniejszej nadal będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, PKP Polskie Linie Kolejowe przeanalizują możliwość pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.