DB Cargo Polska oraz CTL Logistics przewiozą około 3 mln ton węgla dla PGE

DB Cargo Polska oraz CTL Logistics przewiozą około 3 mln ton węgla dla PGE

Polska Grupa Energetyczna rozstrzygnęła przetarg w części III zamówienia na przewóz surowców transportem kolejowym w latach 2022 – 2024. Za najkorzystniejszą, została uznana oferta złożona przez konsorcjum firm DB Cargo Polska oraz CTL Logistics.

Część III postępowania dotyczyła transportu do 3 343 500 Mg węgla kamiennego i mączki wapiennej do następujących stacji przeznaczenia: bocznica własna PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, stacja Opole Czarnowąsy, bocznica własna Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.  Zakład EC Czechnica, stacja Siechnice.

Na sfinansowanie tej części zamówienia przeznaczono 73 853 864,16 zł brutto. Oferty złożyli:

  • PKP Cargo – 91 792 501,99 zł brutto
  • Konsorcjum DB Cargo Polska oraz CTL Logistics – 85 938 398,57 zł brutto

Aby wybrać wykonawcę Polska Grupa Energetyczna musiał dopłacić ponad 12 mln zł brutto

Przypomnijmy, że początkowo PGE rozstrzygnęła przetarg jedynie w częściach I, II, IV, V i VI zamówienia. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PKP Cargo.