Mazowsze przeznaczy 469 mln zł na przewozy kolejowe

Mazowsze przeznaczy 469 mln zł na przewozy kolejowe

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2022 r. Opiewa on na ponad 4,6 mld zł po stronie wydatków, w tym 469 mln zł na przewozy kolejowe.

W 2022 r. na rekompensatę w zakresie organizowania i finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich samorząd województwa przeznaczy ponad 469 mln zł. Z tej puli spółka Koleje Mazowieckie otrzyma 440 mln zł, a Warszawska Kolej Dojazdowa – 28 mln zł.

Finansowanie kolejowych przewozów pasażerskich przez województwo mazowieckie rośnie z roku na rok. W budżecie na rok 2021 samorząd przeznaczył około 422 mln zł.  W roku 2020 było to 371 mln zł a w 2019 r. kwota ta wyniosła 355 mln zł.

Na realizację inwestycji w 2022 r., władze województwa zaplanowały ponad 1,4 mld zł. Najwięcej, bo 537 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację i doposażenie szpitali, 402 mln zł na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich. 71,4 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 66 mln zł w placówkach oświatowych.

– Inwestycje i wsparcie lokalnych samorządów w ich planach – to nasze priorytety na 2022 r. – mówi marszałek Adam Struzik. – O ile spełnią się prognozy ministerstwa dotyczące dochodów, przyszły rok będzie naprawdę dobry. Tak jak w ostatnich latach stawiamy na inwestycje czy wsparcie dla samorządów lokalnych, na które przeznaczymy ponad 230 mln zł. W przypadku inwestycji po raz kolejny największe środki pójdą na modernizację i doposażenie mazowieckiej służby zdrowia oraz budowę i remonty dróg – wyjaśnia marszałek.

W 2022 r. władze Mazowsza przeznaczą 617 mln zł na ochronę zdrowia, oraz 719 mln zł na budowę, modernizację, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich.