Zmiany w zarządzie DB Cargo Polska

Zmiany w zarządzie DB Cargo Polska

Od 1 października 2022 r. wejdzie w życie decyzja Rady Nadzorczej DB Cargo Polska o powołaniu Anna Sojka na Członka Zarządu ds. Personalnych oraz Michal Batko na Członka Zarządu ds. Produkcji. Nowi członkowie Zarządu zastąpią na ww. stanowiskach Tamarę Staniowską i Roberta Nowakowskiego.

Anna Sojka posiada duże doświadczenie i wiedzę z zakresu HR oraz komunikacji korporacyjnej. Pełniąc funkcje Dyrektora Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiadała za rozwój zawodowy pracowników i kształtowanie kultury organizacyjnej firmy. Od stycznia 2022 roku objęła funkcję Dyrektora Biura Zarządu, Transformacji i Cyfryzacji, gdzie odpowiada za kształtowanie strategii oraz za komunikację korporacyjną.

Michał Batko przez kolejne lata zajmował kierownicze stanowiska w spółkach należących do Grupy DB Cargo Polska, a w 2015 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki Infra SILESIA S.A.. Od roku 2018 pełni funkcję Dyrektora Zarządzania, Produkcji i Utrzymania Taboru Kolejowego, w ramach której odpowiadał za serwis taboru, wspierał innowacje oraz rozwijał modernizację i produkcję taboru kolejowego.

Przypomnijmy, że odejście Roberta Nowakowskiego z DB Cargo Polska wynika z faktu, że będzie on od 1 października zarządzał polskim oddziałem Railpool.