Wysokie oferty na modernizację dolnośląskich Kolzamów

Wysokie oferty na modernizację dolnośląskich Kolzamów

Dwie oferty wpłynęły do Kolei Dolnośląskich w przetargu na wykonanie napraw P5 wraz z pracami dodatkowymi, w tym zabudowa klimatyzacji w pojazdach typu 212M serii SA109-003 i SA109-004. Niestety obie znacząco przekraczają zaplanowany budżet.

Mimo dwucyfrowej inflacji dolnośląski przewoźnik na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć taka samą kwotę jak w poprzednich postępowaniach tj. 8 610 000 zł brutto.

Jedną z ofert złożyło znane z udziału w przetargach na modernizację wagonów PKP Intercity konsorcjum w składzie COMPREMUM – Lider Konsorcjum oraz MAG-TRAIN partner, które złożyło ofertę w wysokości 14 872 983,64 zł brutto.

Drugą ofertę w wysokości 14 514 000 zł brutto złożyło konsorcjum: Serwis Pojazdów Szynowych (lider) oraz CSI Inwest (partner).

Z prostych obliczeń widzimy, że tańsza oferta aż o 5 904 000 zł brutto przekracza zaplanowany budżet.

Czy przewoźnik zdecyduje się na zwiększenie finansowania?

Jak poinformował Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich, spółka ma 90 dni na rozstrzygnięcie postępowania.

– Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jaka będzie decyzja Zarządu. Analizujemy oferty – dodał Rodak.

Temat modernizacji Kolzamów ciągnie się od 23 września 2020 r. kiedy to dolnośląski przewoźnik ogłosił przetarg  na modyfikację dwóch autobusów szynowych serii SA109. Na początku listopada 2020 r. spółka poinformowała, że dwie firmy zainteresowanie wykonaniem przeglądów P5 Kolzamów. Pod koniec roku oferenci otrzymali od przewoźnika wniosek dotyczący wydłużenia związania ofertą do dnia 1 marca 2021 r. Na propozycję przystał jeden wykonawca, niestety jego oferta okazała się o 1 353 000 zł brutto droższa od zaplanowanego budżetu i przetarg unieważniono.

Następnie pod koniec marca 2021 r.  Zarząd Kolei Dolnośląskich podjął decyzję o przeprowadzeniu przeglądów P5 dwóch autobusów szynowych SA109 i ogłosił przetarg rozszerzając i doprecyzowując zakres planowanych prac. Niestety w nie wpłynęła zadana oferta. Wówczas analizowano możliwość przeprowadzenia modernizacji we własnym zakresie. Jednak i ten pomysł przepadł. Na przeszkodzie stanęła planowana rozbudowa zaplecza serwisowo-naprawczego w Legnicy.