Koleje Dolnośląskie nie zmodernizują Kolzamów

Koleje Dolnośląskie nie zmodernizują Kolzamów

Dolnośląski przewoźnik unieważnił przetarg na wykonanie napraw P5  spalinowych zespołów trakcyjnych serii SA109 o numerach 003 i 004. Zabrakło 1,353 mln zł brutto.

W ramach przetargu Koleje Dolnośląskie przewidywały możliwość rozszerzenia zamówienia o wykonanie dodatkowych prac wykraczających poza zakres napraw P5, a które przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa podróży oraz komfortu pasażerów.

Na początku listopada 2020 r. Koleje Dolnośląski poinformowały, że dwie firmy były zainteresowanie wykonaniem prac przy SA109. Firma Public Transport Service Sp. z o.o. zaproponowała cenę brutto 12,272 zł, natomiast Serwis Pojazdów Szynowych złożył ofertą o wartości 9,963 mln zł brutto.

Kwota jaką przewoźnik zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła  8,610 mln zł brutto.

Choć początkowo Koleje Dolnośląskie miały czas na decyzję do końca 2020 r. to oferenci otrzymali wniosek dotyczący wydłużenia związania ofertą do dnia 1 marca 2021 r.

Właśnie tego dnia otrzymaliśmy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Różnica między zaplanowanym budżetem a najniższą ofertą wyniosła 1 353 000 zł brutto.