Wybrano wykonawcę przebudowy dworca Puck

Wybrano wykonawcę przebudowy dworca Puck

PKP S.A. wybrały wykonawcę, który przebuduje dworzec kolejowy w Pucku w woj. pomorskim.  Prace zrealizuje konsorcjum firm w składzie: PBE ELBUD GDAŃSK (lider) i MODANTA (partner konsorcjum).

Na zrealizowanie inwestycji PKP S.A. przeznaczyły 11 463 472,88 zł brutto. Wybrana oferta ,którą złożyło konsorcjum firm w składzie: PBE ELBUD GDAŃSK i MODANTA  wyniosła 10 811 700,00 zł brutto.

Budynek po przebudowie będzie pełnił funkcje obsługi podróżnych oraz dodatkowo funkcje usługowo – handlowe. Układ wewnętrzny budynku zostanie dopasowany do nowego sposobu użytkowania na bazie istniejącej konstrukcji. W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz poprawa bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej oraz wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i odgromowej.

Przypomnijmy, że PKP S.A. pod koniec września unieważniały przetargi na przebudowę dworców Hel oraz Kuźnica. Natomiast na początku października kolejowa spółka postanowiła dołożyć brakująca kwotę i rozstrzygnęła przetarg na przebudowę dworca we Władysławowie.