Województwo Śląskie chce kupić do 30 nowych ezt-ów

Województwo Śląskie chce kupić do 30 nowych ezt-ów

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił postępowanie na zakup 22 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją na dostawę kolejnych ośmiu pojazdów.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o planach Kolei Śląskich dotyczących zakupu maksymalnie pięciu czteroczłonowych pojazdów. Takie same plany ma samorząd ale z dużo większym rozmachem.

W ramach zakresu podstawowego samorząd oczekuje dostawy 22 pojazdów wraz ze świadczeniem usług serwisowych dla dostarczonych jednostek do 12 grudnia 2035 r., a także  dostawę pakietu naprawczego oraz przeprowadzenie szkoleń.

W ramach zakresu opcjonalnego umowy, wybrany wykonawca dostarczy maksymalnie do 8 dodatkowych sztuk ezt-ów tego samego typu, będzie świadczył usługi serwisowe do 12 grudnia 2035 r. a także będzie świadczył usługi serwisowe wszystkich dostarczonych pojazdów (w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego) w okresie od 13 grudnia 2035 r. do maksymalnie drugiego P4 (włącznie) każdego z EZT, jednak nie później niż do 31 grudnia 2043 r.

Zakup pojazdów będzie finansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego w latach 2021-2027. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które samorząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria:

  • współczynnik efektywności energetycznej ruchowej – waga: 20
  • współczynnik efektywności energetycznej postojowej – waga: 5
  • masa służbowa EZT – waga: 5
  • kary umowne – waga: 5
  • Zastosowanie technologii SiC w przetwornicach trakcyjnych – waga: 5
  • Cena – waga: 60

Termin składania ofert mija 4 maja 2023 r. o godz. 11:00.