Województwo mazowieckie kupi 16 krótkich jednostek

Województwo mazowieckie kupi 16 krótkich jednostek

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił przetarg na dostawę 16 nowych dwuczłonowych ezt-ów. Jednostki będą używane przez Koleje Mazowieckie na trasach gdzie nie ma dużego potoku pasażerów.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym dla EZT, szkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego z zakresu obsługi EZT oraz serwisowaniem dostarczonych EZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r.

Zamawiający może skorzystać z opcji w zakresie wykonania:

 • serwisowania dostarczonych EZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 w okresie od 01 stycznia 2032 r. do upływu 18 lat, licząc od dostawy danego EZT, albo do osiągnięcia przez dany EZT, przebiegu wynoszącego 2 160 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze;
 • maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego, dostarczonego EZT w ramach zamówienia, w związku z osiągnięciem czasu lub przebiegu do naprawy w tym poziomie.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości:

 • na każdy dostarczony pojazd na następujące okresy:
  • kompletny pojazd – 48 miesięcy,
  • powłoka malarska – do najbliższej naprawy P4,
  • nadwozie pojazdu i ramy wózków (w zakresie perforacji) – do najbliższej naprawy P5,

licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbiorczo-technicznego danej jednostki.

 • na usługi serwisowe EZT na następujące okresy:
  • przegląd  P1 – do następnego przeglądu P1,
  • przegląd P2 – do następnego przeglądu P2,
  • przegląd P3 – do następnego przeglądu P3,
 • na wykonane naprawy  P4 na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbiorczo-technicznego pojazdu po naprawie,
 • na trwałość kół monoblokowych:
  • napędowych w pojazdach na przebieg nie mniejszy niż 1 000 000 pojazdokilometrów,
  • tocznych w pojazdach na przebieg nie mniejszy niż 1 500 000 pojazdokilometrów,
 • na dostarczony pakiet naprawczy-pozderzeniowy na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisaniu protokołu odbioru pakietu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

 • dostarczył pierwszy EZT w terminie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia 31 maja 2026 r.,
 • dostarczył pozostałe 15 EZT sukcesy. w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia 31 maja 2026 r.,
 • świadczył usługi serwisowe w poziomie P1, P2, P3 dla dostarczonych EZT od dostawy danego EZT do dnia 31 grudnia 2031 r., a w przypadku skorzystania przez z opcji również w okresie od 1 stycznia 2032 r. do upływu 18 lat, licząc od dostawy danego EZT, albo do osiągnięcia przez dany EZT, przebiegu wynoszącego 2 160 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze
 • wykonał maksymalnie dwie naprawy w poziomie P4 w odniesieniu do każdego EZT w przypadku skorzystania przez z opcji w tym zakresie, w terminie 50 dni, licząc od dnia przekazania danego pojazdu do naprawy

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria

 • Współczynnik efektywności elektrycznych zespołów trakcyjnych – waga 25 pkt
 • Współczynnik zdolności przewozowej elektrycznych zespołów trakcyjnych – waga 5 pkt
 • Liczba stałych miejsc siedzących w elektrycznym zespole trakcyjnym – waga 5 pkt
 • Układ osi w elektrycznym zespole trakcyjnym – waga 5 pkt
 • Cena za dostawę 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym oraz szkoleniem pracowników – waga 30 pkt
 • Cena za świadczenie usług serwisowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 – waga 20 pkt
 • Cena za naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych – waga 10 pkt.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 12 lipca 2023 o godz. 11:30.

Przypomnijmy, że postępowanie na zakup 15 nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłosiły Koleje Mazowieckie. Przewoźnik zastrzegł sobie prawo opcji pozwalające zakupić 10 kolejnych takich samych pojazdów.