PPM-T z wielozadaniowym żurawiem kolejowym

PPM-T z wielozadaniowym żurawiem kolejowym

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe inwestuje w nowe maszyny do robót torowych. Dzięki dokapitalizowaniu przez PKP PLK, zasoby przedsiębiorstwa powiększyły się o jeden z najnowocześniejszych w Polsce żurawi kolejowych MULTI TASKER KRC 1200. Maszyna zapewni wydajną i dokładną realizację prac remontowo-utrzymaniowych na sieci narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej.

Najwyższej jakości maszyna do robót torowych zwiększy efektywność wykonywanych zadań oraz wpłynie na optymalizację czasu pracy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego.

Sprawna realizacja prac na liniach kolejowych wymaga korzystania z najnowszych rozwiązań. Dysponowanie przez PPMT nowoczesnymi pojazdami do robót torowych zwiększa potencjał i konkurencyjność tego przedsiębiorstwa. Dzięki modernizacjom i pracom utrzymaniowym zyskujemy lepszą jakość infrastruktury kolejowej w Polsce oraz większy poziom bezpieczeństwa – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Żuraw kolejowy MULTI TASKER KRC 1200 przyczyni się do utrzymania sprawności sieci kolejowej oraz jej modernizacji i rozbudowy. Praca pojazdu zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów po sąsiednich torach przy równoczesnej efektywnej realizacji prac remontowych i inwestycyjnych.

Naprawa i utrzymanie nawierzchni kolejowej należy do bieżących i podstawowych zadań zarządcy infrastruktury. W celu zapewnienia wysokiej jakości prac, rozwijamy potencjał spółek zależnych takich jak Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe. Inwestycje w nowoczesne pojazdy torowe służą również temu, aby w przyszłości PPM-T mogło uczestniczyć w dużych projektach modernizacji i budowy nowych linii kolejowych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zaletą żurawia MULTI TASKER KRC 1200 jest wielozadaniowość. Posiada duży udźwig, bo aż 150 ton oraz wysięg umożliwiający montaż i demontaż elementów o wielkich gabarytach. Maszyna spełnia wymogi dotyczące blokowej wymiany rozjazdów kolejowych oraz może być wykorzystywana do kolejowego ratownictwa technicznego. Precyzja i dokładność jest zapewniona zarówno przy wymianie rozjazdów, usuwaniu dużych przeszkód z torów jak też ustawianiu wagonów i lokomotyw na torach podczas akcji ratunkowych.

Żuraw kolejowy KRC 1200 spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym maszynom torowym, gwarantując wysoką wydajność prac prowadzonych pod presją czasu.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku zajmuje się wykonywaniem usług związanych z utrzymaniem i remontami dróg kolejowych i realizuje duże projekty infrastrukturalne, oferując usługi w dziedzinie rewitalizacji, modernizacji i budowy nawierzchni kolejowych.

Spółka dysponuje specjalistycznymi maszynami do robót torowych, takimi jak: podbijarki torów i rozjazdów, profilarki tłucznia, zgrzewarki torów, dynamiczne stabilizatory torów, pociągi regulacyjno-montażowe do sieci trakcyjnej, a także własnym taborem kolejowym – lokomotywami i wagonami.
W ramach działalności przewozowej, związanej z przewozem kruszywa i materiałów nawierzchniowych na własne potrzeby, spółka uruchamia 3 – 5 pociągów dziennie. Posiada dobrze wyposażone warsztaty oraz własne centrum obróbcze, a także biuro konstrukcyjno-technologiczne.