Tylko Wars chce świadczyć usługi gastronomiczne w pociągach PKP IC

Tylko Wars chce świadczyć usługi gastronomiczne w pociągach PKP IC

PKP Intercity przekazało informację z otwarcia ofert w postępowaniu  świadczenie usług gastronomicznych i obsługi podróżnych na pokładach wybranych pociągów spółki. Co nie dziwi, zgłosił się tylko Wars.

Na realizację zamówienia PKP Intercity zamierza przeznaczyć kwotę 24 717 580,82 zł brutto bez prawa opcji oraz 29 661 096,98 zł brutto z prawem opcji. Wars złożył ofertę odpowiednio w wysokości 22 252 491,11 zł brutto oraz 26 702 989,33 zł.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie na usługi gastronomicznej dla podróżnych w pociągach PKP Intercity, z wykorzystaniem infrastruktury gastronomicznej we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK (z wyjątkiem tych pociągów, w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego).

Umowa przewiduje także przygotowanie i wydawanie poczęstunków podróżnym pociągów kategorii EIP, EIC i EC jak również przygotowanie i wydawanie posiłków awaryjnych i posiłków promocyjnych we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK, w których świadczona jest usługa.

Prawo opcji polega na możliwości zlecenia usługi zapewnienia ciągłości usługi gastronomicznej wynikającej z zamówienia podstawowego , do maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego.

Przypomnijmy, że spółka PKP Intercity została zobowiązana do osiągania stopniowej poprawy usług gastronomicznych, poprzez modernizację wagonów gastronomicznych, rozwój oferty z wózka mobilnego lub maszyn vendingowych.