PKP Intercity musi poprawić usługi gastronomiczne w pociągach

PKP Intercity musi poprawić usługi gastronomiczne w pociągach

Spółka PKP Intercity została zobowiązana do osiągania stopniowej poprawy usług gastronomicznych, poprzez modernizację wagonów gastronomicznych, rozwój oferty z wózka mobilnego lub maszyn vendingowych – poinformował Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury w odpowiedz na interpelację poseł Pauliny Matysiak.

– Z nieoficjalnych informacji jakie uzyskałam wynika, że na trasie Warszawa-Białystok od grudnia 2021 r. w żadnym z kursujących pociągów nie będzie realizowana usługa gastronomiczna. To niewątpliwe utrudnienie dla pasażerów udających się w dłuższą podróż, dla których Warszawa stanowi jedynie węzeł przesiadkowy – napisała poseł  Paulina Matysiak w interpelacji do ministra infrastruktury.

Zapytała jednocześnie jakie są plany dotyczące rozwoju usługi gastronomicznej w pociągach PKP Intercity, czy w najbliższych latach liczba wagonów gastronomicznych będzie wzrastać.

Wiceminister Bittel poinformował, że zgodnie z umową ramową o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartą pomiędzy Ministrem Infrastruktury a PKP Intercity, przewoźnik zapewnia usługę gastronomiczną poprzez włączenie do składu pociągu wagonu restauracyjnego, barowego lub wyposażonego w maszynę vendingową.

– Dopuszcza się realizowanie usługi gastronomicznej pod postacią usługi z wózka mobilnego na całości trasy bądź na najbardziej obłożonym odcinku – podkreśla.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnił, że w trakcie uzgadniania umowy ramowej na lata 2021 – 2030 określone zostały zasady zapewnienia usługi gastronomicznej w pociągach na podstawie których usługa gastronomiczna powinna być zapewniona we wszystkich pociągach jadących powyżej 5 godzin, zakres świadczenia oferty gastronomicznej będzie się stale powiększał, a RRJ 2021/2022 będzie stanowił bazę wyjściową na następne lata.

– Odstąpiono od wprowadzenia usługi gastronomicznej w pociągach złożonych z dwóch lub trzech wagonów a oferta gastronomiczna z wózka mobilnego powinna zawierać możliwość zakupu ciepłego napoju i kanapki, ewentualnie niesłodkiej przekąski – dodaje Bittel.

Ponadto sekretarz stanu w resorcie  zaznaczył, że spółka PKP Intercity została zobowiązana do osiągania stopniowej poprawy przedmiotowej usługi, poprzez modernizację wagonów gastronomicznych, rozwój oferty z wózka mobilnego czy też zapewnienie w pociągach służby publicznej usługi gastronomicznej świadczonej za pośrednictwem maszyn vendingowych, sukcesywnie zastępujących usługę z wózka mobilnego, której uruchomienie w pierwszym składzie planowane jest w III kwartale 2022 r.

Z odpowiedzi na pytanie poseł Matysiak dotyczącego likwidacji wagonów gastronomicznych w pociągach kursujących pomiędzy Białymstokiem a Warszawą wynika, że z uwagi na zmianę zestawienia pociągów IC „Dąbrowska” relacji Białystok – Wrocław oraz IC „Nałkowska” relacji Białystok – Wrocław w RRJ 2021/2022 z EZT na skład wagonowy, usługa w tych pociągach będzie realizowana z wózka mini-bar.