Kancelaria Sejmu wykupiła przejazdy koleją dla posłów

Kancelaria Sejmu wykupiła przejazdy koleją dla posłów

9 mln zł netto otrzyma PKP Intercity w ramach postępowania udzielonego z wolnej ręki w zakresie przejazdów pociągami w komunikacji krajowej przez posłów.

Przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez Kancelarię Sejmu była usługa przewozowa kolejowa świadczona na rzecz posłów w zakresie przejazdów pociągami w komunikacji krajowej w wagonach z miejscami do siedzenia oraz w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.

Zamówienie udzielone z wolnej ręki, ponieważ jak tłumaczy Kancelaria Sejmu, spółka PKP Intercity jest jedynym podmiotem, świadczącym obie usługi. Jest również jedynym przewoźnikiem świadczącym usługę przewozową w zakresie przejazdów kolejowych dalekobieżnych, odpowiadającą w pełni wymaganiom określonym w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.12.2001 roku w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju

– Jedynie PKP Intercity zapewnia możliwość rezerwacji miejsc w pociągach na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem tras do i z Warszawy, oraz możliwość korzystania z przejazdów w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia. Ze względu na specyficzny, wynikający z ww. rozporządzenia, charakter warunków realizacji przejazdów poselskich, polegający m.in. na zapewnieniu posłom przejazdów w pociągach oznaczonych jako pociągi objęte rezerwowaniem miejsc w wagonach z miejscami do siedzenia i wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, stosowaniu systemu rezerwacji miejsc, oraz kredytowaniu przejazdów posłów poprzez wydawanie biletów na podstawie „zlecenia na przejazd w wagonie sypialnym Posła/Posłanki na Sejm RP” wystawianego przez Kancelarie Sejmu, usługa przewozowa świadczona na rzecz posłów może być realizowana tylko przez PKP Intercity – czytamy w uzasadnieniu.

Kancelaria Sejmu podkreślam, PKP Intercity jako jedyny przewoźnik kolejowy posiada i zarządza najbardziej rozbudowaną siecią połączeń kolejowych kwalifikowanych, czyli połączeń międzywojewódzkich pociągami krajowymi, w których obowiązuje rezerwacja miejsc.

– Ponadto posiada rozbudowaną sieć sprzedaży, umożliwiając pasażerom rezerwację i nabywanie biletów nie tylko drogą tradycyjną w kasach biletowych, ale również przez biletomaty oraz Internet (przewoźnik udostępnia posłom dedykowany im serwis e-IC, za pomocą którego posłowie pobierają przez Internet bezpłatne bilety na przejazdy w wagonach do siedzenia oraz w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, dokonują zmian w rezerwacji, czy też zwracają bilety niewykorzystane), co ma szczególne znaczenie w czasie pandemii. PKP IC umożliwia również posłom nabywanie biletów kolejowych w wyznaczonym punkcie sprzedaży biletów (co jest istotne również w przypadku zwrotów biletów lub dokonywania zmian w zakresie terminu przejazdu, z uwagi na zmiany w harmonogramie posiedzeń Sejmu). – czytamy dalej.

Przypomnijmy że posłowie i senatorowie mają prawo, na terenie kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, a także do bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej (art. 43 ust.1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora). Kwestię tę reguluje również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.