Torpol szuka wiceprezesa zarządu ds. strategii

Torpol szuka wiceprezesa zarządu ds. strategii

Rada Nadzorcza spółki Torpol ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii. Obecnie w zarządzie firmy nie ma takiego stanowiska.

Kandydatką/kandydatem na wiceprezesa zarządu ds. strategii może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, posiada umiejętności negocjacyjne, a także posiada doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi oraz w kierowaniu pracą dużych zespołów.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 1 września 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami odbędą się w trybie wideokonferencji lub w miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą.

Obecnie w zarządzie spółki Torpol zasiadają:

  • Grzegorz Grabowski, prezes zarządu, który złożył wypowiedzenie  z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
  • Konrad Tuliński, wiceprezes zarządu ds. produkcji,
  • Tomasz Krupiński, wiceprezes zarządu ds. handlowych
  • Marcin Zachariasz, wiceprezes zarządu ds. finansowych

Przypomnijmy, że w kwietniu, po uzyskaniu niezbędnych zgód spółka Centralny Port Komunikacyjny sfinalizowała umowę zakupu pakietu kontrolnego akcji spółki Torpol.