Kujawsko-pomorskie odrzuciło ofertę Pesy na dostawę nowych EZT-ów

Kujawsko-pomorskie odrzuciło ofertę Pesy na dostawę nowych EZT-ów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego unieważnił przetarg na dostawę maksymalnie siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

W postępowaniu jedyną ofertę w kwocie 46 002 000 zł brutto złożyła Pesa Bydgoszcz.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 36.000.000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny jedynej oferty, w związku z tym, postępowanie to zostaje unieważnione – czytamy w informacji o unieważnieniu.

Przypomnijmy, że samorząd chciał skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty za dostawę dwóch (jednego w ramach zamówienia podstawowego oraz jednego w ramach prawa opcji) nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych nie przekroczy wysokości środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach drugiego prawa opcji samorząd przewidywał dostawę maksymalnie pięciu nowych elektrycznych jednostek wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Kujawsko-pomorskie chciało kupić czteroczłonowe pojazdy o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej wynoszącej 160 km/h. Układ wnętrza miał być jednoprzestrzenny, z min. liczba miejsc siedzących wynosząca 180. Łączna liczba miejsc stojących, przy założeniu 4 osoby na m2 to min. 200. Jednostka miała być w pełni klimatyzowana, wyposażona w dwie toalety systemu zamkniętego zgodnie z TSI PRM w tym jedna uniwersalna. Za napęd miały odpowiadać silniki asynchroniczne o sumarycznej mocy ciągłej min. 2000 kW.