Grzegorz Grabowski zrezygnował ze stanowiska prezes Torpolu

Grzegorz Grabowski zrezygnował ze stanowiska prezes Torpolu

Zarząd Torpolu poinformował, że 20 lipca 2023 do spółki wpłynęło od Grzegorza Grabowskiego, prezesa firmy, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zarządzania, które złożone zostało z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie uzasadnione zostało ważnymi powodami osobistymi – poinformowała spółka.

Grzegorz Grabowski objął stanowisko prezesa Torpolu w 23 marcu 2016 r. Wcześniej był związany był z PKP Energetyką gdzie w latach 2014 –2016 pełnił stanowisko dyrektora ds. rozwoju majątku, a wcześniej jako członek zarządu i dyrektor handlowy. W latach 2001–2004 pełnił funkcję naczelnika Wydziału taryf i analiz kosztów oraz dyrektora Biura handlu energią elektryczną.

Wprowadził również PKP Energetykę na rynek realizacji wielobranżowych kontraktów modernizacyjnych linii kolejowych, jako lidera lub partnera konsorcjum firm wykonujących kompleksowe praca m.in. w trybie projektuj-buduj, często wspólnie właśnie z firmą Torpol.

Grupa Torpol w I kw. 2023 osiągnęła zysk netto w wysokości  14,4 mln zł wobec 20,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 28,8% rdr.

Przypomnijmy, że 24 stycznia 2023 rok spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) zawarły przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji Torpolu posiadanych przez TFS, stanowiących 38% ogólnej liczby głosów w spółce.