Stanowisko PKP PLK ws. podwyżek

Stanowisko PKP PLK ws. podwyżek

Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 22 maja 2024 r. podpisał ze Związkami Zawodowymi działającymi w PLK SA,  protokół ustaleń w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

Podwyżka wynagrodzeń zostanie wdrożona od 1 lipca 2024 r. w wysokości średnio 756,00 zł ogółem na jednego pracownika wraz z pochodnymi, w tym średnio 500,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym.

Strona społeczna podpisała protokół. Podpisany dokument jest wiążący i wchodzi w życie z dniem 22 maja 2024 r.

O szczegółach rozmów między zarządem PKP PLK a organizacjami związkowymi informowaliśmy w środę wieczorem.

Dodajmy, że dzisiaj Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP po zakończeniu konsultacji w strukturach terenowych podpisał Protokół Ustaleń z dnia 22 maja 2024 r. Początkowo takiego podpisu nie było.