Dlaczego ZZDR PKP nie podpisał protokołu ustaleń ws. podwyżek?

Dlaczego ZZDR PKP nie podpisał protokołu ustaleń ws. podwyżek?

Jak już informowaliśmy, w środę większość organizacji związkowych podpisało protokół z ustaleń ze spotkania prezesa PKP PLK i strony społecznej.  Dokument nie został podpisany przez przedstawicieli Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Dlaczego?

W swoim oświadczeniu organizacja przedstawiła przebieg spotkania, podczas którego zarząd spółki zaproponował podwyżkę w wysokości 450 zł, a po modyfikacji stanowiska – 463 zł średnio na pracownika od lipca 2024 r. w uposażeniu zasadniczym, oraz możliwość jednorazowej wypłaty kwoty 1000 zł na każdego zatrudnionego w terminie wypłaty 10 czerwca 2024 r.

Strona społeczna nie przyjęła propozycji pracodawcy i poprosiła o przerwę, w trakcie której dyskutowano scenariusze dalszego postępowania w przypadku niezmienności stanowiska pracodawcy – informuje ZZDR PKP.

Po przerwie, w wyniku dalszych negocjacji pracodawca przedstawił możliwość podwyżki wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2024 r. w uposażeniu zasadniczym o kwotę 500 zł średnio na każdego zatrudnionego.

Większość reprezentantów organizacji związkowych przystała na tę propozycję. Spisano dokument Porozumienia, w którym dodatkowo określono ramy dla przyszłorocznych podwyżek oraz ewentualną możliwość jednorazowej wypłaty gratyfikacji finansowej bez określenia jej wysokości dla wszystkich pracowników w miesiącu listopada br. – dodaje ZZDR PKP.

Pod takim dokumentem nie podpisał się Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP.

ZZDR PKP, w poszanowaniu opinii pracowników oczekujących na wyższą kwotę podwyżki, postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne w swoich strukturach terenowych na całej sieci kolejowej, których wynikiem będą głosowania w uchwale obiegowej. Wynik tego głosowania będzie warunkował przystąpienie lub nie do Porozumienia podpisanego przez pozostałe centrale związkowe – tłumaczy organizacja.

Czy w takim przypadku porozumienie podpisane przez pozostałe związki zawodowe nabrało mocy prawnej? Otóż nie.

Jak tłumaczy dalej ZZDR PKP, żaden związek zawodowy nie podpisał wczoraj żadnego porozumienia, ponieważ większość związków zawodowych podpisała Protokół Ustaleń dotyczący podwyżki w latach 2024 i 2025.

Takie porozumienie muszą podpisać wszystkie związki zawodowe. Jeśli któraś z organizacji reprezentujących pracowników PKP PLK nie podpisze porozumienia, pracodawca musi odczekać ustawowy termin 30 dni i może wprowadzić podwyżkę jednostronną decyzją. Decyzja pracodawcy może być inna niż zapisy w Protokole Ustaleń – zaznacza ZZDR PKP.

Czekamy na stanowisko PKP Polskie Linie Kolejowe ws. środowych rozmów dotyczących wdrożenia podwyżki.