Śląskie otrzyma ponad 650 mln zł na tabor kolejowy

Śląskie otrzyma ponad 650 mln zł na tabor kolejowy

Województwo śląskie otrzyma z funduszy europejskich dofinansowanie w wysokości ponad 652 mln zł na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. Łączna wartość tej inwestycji to blisko 1 mld zł. Nowy tabor poprawi komfort podróżowania pasażerów i pomoże w transformacji środowiskowej i ekologicznej regionu.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił w czwartek wybór projektu na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. Jest to jedna ze strategicznych inwestycji w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Stawiamy na rozwój zrównoważonego transportu w województwie śląskim. Kolejowy transport aglomeracyjny i regionalny to szkielet systemu transportowego całego Śląska – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Maciej Lasek, który uczestniczył online w konferencji prasowej, na której ogłoszono decyzję o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich.

To ważny dzień dla regionu, bo w praktyce pokazujemy, jak „pracują” środki unijne, jak mocno zmieniają i będą zmieniały naszą rzeczywistość. W ramach wdrażania programu regionalnego wybraliśmy projekty na sumę 2 mld zł koncentrując się na inwestycjach związanych zakupem taboru kolejowego dla potrzeb Kolei Śląskich oraz wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które są swoistym DNA naszej gospodarki. Bo to właśnie przedsiębiorcy tworzą dziś kolejne miejsca pracy, odgrywając niebagatelną rolę w rozwoju naszego regionu – zaznaczył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Od blisko już 20 lat możemy obserwować, jak mocno na jakość naszego życia wpływają środki unijne. Nie miejmy wątpliwości – bez tych środków na pewno byśmy sobie nie poradzili, nie byłoby tych wszystkich pozytywnych, głównie inwestycyjnych zmian – dodał wojewoda śląski Marek Wójcik.

Jednym z kluczowych projektów w obecnym unijnym rozdaniu będzie transport, na który trafi w tym przypadku blisko 1 mld zł. Transport jest dzisiaj filarem rozwoju gospodarczego. Inwestycje mocno poprawią układ komunikacyjny. Realizowane projekty to świetny prognostyk dla przedsiębiorców, którzy na te środki czekają – stwiedził przewodniczący Sejmiku Województwa Mirosław Mazur.

Wiceminister Maciej Lasek podkreślił, że wsparcie ze środków unijnych sfinansuje zakup nowoczesnego, energooszczędnego i zeroemisyjnego taboru kolejowego, przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie ze środków europejskich transportu kolejowego na Śląsku poprawi komfort podróżowania pasażerów i pomoże w transformacji środowiskowej i ekologicznej regionu – mówił wiceminister Maciej Lasek.

Wiceminister podkreślił znaczenie inwestycji na Śląsku.

Województwo śląskie to kluczowy region dla powodzenia procesu transformacji energetycznej i przemysłowej całego naszego kraju. Stąd, dla realizacji tego procesu przemian, niezbędne jest zapewnienie wsparcia ze wszystkich dostępnych źródeł zarówno europejskich jak i krajowych – powiedział wiceszef MFiPR.  

Nowoczesny zeroemisyjny tabor kolejowy na Śląsku

Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego to jeden z projektów strategicznych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL 21-27). Wnioskowane dofinansowanie środkami europejskimi (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 652 194 999,98 zł, a wartość całkowita projektu to 967 200 000,00 zł.

Beneficjentem projektu jest województwo śląskie, natomiast podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie będzie spółka Koleje Śląskie.

Nowy tabor będzie wykorzystany na trasach najpopularniejszych ciągów komunikacyjnych województwa śląskiego, m.in. S1 (Gliwice – Katowice – Częstochowa), S31 (Katowice – Mysłowice – Oświęcim), S4 (Katowice – Tychy Lodowisko), S7 (Katowice – Rybnik – Racibórz), S8 (Katowice – Tarnowskie Góry – Lubliniec).

Przypomnijmy, że w połowie listopada 2023 r. województwo Śląskie zaakceptowało ofertę Newag na dostawę 22 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, z opcją na dostawę kolejnych ośmiu pojazdów. W wakacje Koleje Śląskie podpisały z firmą Newag umowę na dostawę trzech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją na dostawę kolejnych dwóch sztuk.