PKP PLK czekają na kandydatów na dyżurnego ruchu

PKP PLK czekają na kandydatów na dyżurnego ruchu

PKP Polskie Linie Kolejowe nieustannie poszukują osób na stanowisko dyżurnego ruchu. Tylko w grudniu zarządca infrastruktury opublikował oferty pracy dla kandydatów w 15 lokalizacjach.

W województwie mazowieckim spółka poszukuje pracowników do pracy  w Mińsku Mazowieckim. W Lubelskim poszukiwane są osoby do pracy w Łukowie.

W województwie wielkopolskim poszukiwani są dyżurni, którzy znajda zatrudnienie na stacji w Łęce Opatowskie (LK 272), na podg. Osusz (LK 14) oraz podg. Radliczyce (LK 14).

W województwie  łódzkim PKP PLK zatrudnią dyżurnego na stacji Błaszki (LK 14).

Na pomorzu zatrudnieni poszukiwani są na stacjach Gdynia oraz Gdańsk.

Najwięcej pracowników zarządca infrastruktury poszukuje w województwie małopolskim. Spółka zatrudni w Krakowie, Skawinie, Zastowie, stacji Niedźwiedź, Miechów, Bukowno, Wolbrom oraz Trzebinia.

Jak czytamy w ogłoszeniach o pracę, do zadań wykonywanych na stanowisku dyżurnych zadań należą :

 • obsługa urządzeń celem prowadzenia ruchu pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach,
 • prowadzenie dokumentacji w celu ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej posterunku ruchu,
 • obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru,
 • nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym celem bezpiecznego ich prowadzenia.

PKP Polskie Linie Kolejowe od kandydatów oczekują

 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę,
 • bardzo dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu)

Wymagane kwalifikacje podzielono na trzy warianty.:

 • Wariant A
  • Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach studiów, w których podstawy programowe kształcenia w zawodach lub programy nauczania lub programy studiów zawierają zagadnienia z zakresu ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, oraz uzyskanie odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów.
  • Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.
 • Wariant B
  • Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.
  • Zawodowy staż pracy – 2 lata pracy na innym stanowisku kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego.
 • Wariant C
  • Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe.
  • Zawodowy staż pracy – 5 lat pracy na stanowisku nastawniczego oraz odbycie przygotowania zawodowego.