Składy KISS dla Kolei Słoweńskich zakończyły testy w Żmigrodzie

Składy KISS dla Kolei Słoweńskich zakończyły testy w Żmigrodzie

W piątek, 20 sierpnia 2021 r. dwa składy KISS, które Stadler wyprodukował dla Kolei Słoweńskich zakończyły testy na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa i wróciły do zakładu w Siedlcach.

Jak poinformowała Marta Jarosińska Dyrektor ds. Komunikacji i PR w Dywizji Europa Centralna w Stadler, wszystkie testy zostały już wykonane. Przed producentem  jeszcze inspekcje np. dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

– Po zakończeniu procesu inspekcji będziemy oczekiwać na wydanie zezwolenia do eksploatacji – dodała Marta Jarosińska.

Stadler podpisał z Kolejami Słoweńskimi dwie umowy. W ramach pierwszej, zawartej w 2018 roku dostarczonych będzie 11 wielosystemowych jednopiętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (FLIRT EMU) oraz 10 jednosystemowych dwupiętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (KISS) . W ramach tej mowy Stadler przekazał 5 spalinowych zespołów trakcyjnych (FLIRT DMU), które są już w eksploatacji w Słowenii.

W ramach drugiej umowy zawartej w 2019 roku ma zostać dostarczonych 10 wielosystemowych jednopiętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (FLIRT EMU) oraz 16 spalinowych zespołów trakcyjnych (FLIRT DMU).

Łącznie Stadler dostarczy Kolejom Słoweńskim 52 pojazdy.

Przypomnijmy, że testy dwóch składów KISS odbywały się w Żmigrodzie od początku lutego 2021 r.