PKP Intercity chce wydzierżawić lokomotywy SU42

PKP Intercity chce wydzierżawić lokomotywy SU42

PKP Intercity opublikowało zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy dwóch lokomotyw spalinowych serii SU42 na okres 10 miesięcy.

Przewoźnik oczekuje, że przekazanie obu lokomotyw nastąpi nie wcześniej niż 5.11.2021 r. ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Lokomotywy SU42 powinny być wyposażone w agregat o mocy minimum 180 kW i prądnicę 3000 V do zasilania układów grzania i zasilania układów klimatyzacji w ciągniętych wagonach.

Pojazdy muszą znajdować się w należytym stanie technicznym, umożliwiającym ich eksploatacji, będą spełniały warunki techniczne do eksploatacji na obszarze RP na infrastrukturze
PKP PLK.

Przewoźnik dopuszcza, by spalinówki  nie były zgodne z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI) w zakresie możliwości ich eksploatacji na liniach TENT. Muszą natomiast posiadają świadectwa/zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu w przewozach kolejowych, zezwalające na eksploatację na liniach kolejowych PLK.

Na oferty pasażerski przewoźnik czeka do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.

Zamawiający planuje przeprowadzenie dwóch etapów postępowania. Etap I to złożenie ofert formalnomerytorycznych i handlowych wstępnych. Etap II to licytacja na platformie lub negocjacje.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.