Testy składów KISS dla Kolei Słoweńskich [GALERIA]

Testy składów KISS dla Kolei Słoweńskich [GALERIA]

Na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie trwają testy składów KISS, które Stadler wyprodukował dla Kolei Słoweńskich.

Stadler podpisał z Kolejami Słoweńskimi dwie umowy. W ramach pierwszej, zawartej w 2018 roku, producent dostarcza 5 spalinowych zespołów trakcyjnych (FLIRT DMU) – pojazdy są już w eksploatacji w Słowenii, 11 wielosystemowych jednopiętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (FLIRT EMU) oraz 10 jednosystemowych dwupiętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (KISS). W ramach drugiej umowy zawartej w 2019 roku ma zostać dostarczonych 10 wielosystemowych jednopiętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (FLIRT EMU) oraz 16 spalinowych zespołów trakcyjnych (FLIRT DMU).

Łącznie Stadler dostarczy Kolejom Słoweńskim 52 pojazdy.