PKP Intercity chce kupić 63 lokomotywy wielosystemowe

PKP Intercity chce kupić 63 lokomotywy wielosystemowe

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usługi utrzymania technicznego pojazdów. Zostało przewidziane także prawo opcji, w ramach którego PKP Intercity będzie mogło zamówić maksymalnie 32 dodatkowe lokomotywy.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Mają na to czas do 1 lipca br. Drugim etapem będzie przeprowadzenie, z wykonawcami zaproszonymi do udziału w postępowaniu, dialogu. Do tego etapu postępowania zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Dialog będzie prowadzony do momentu, w którym spółka będzie w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jej potrzeby. O zakończeniu dialogu przewoźnik niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim wykonawców. Po jego zakończeniu spółka wzbogacona o informacje pozyskane w trakcie dialogu opracuje specyfikację warunków zamówienia, a następnie zaprosi wykonawców uczestniczących w dialogu do składania ofert. Kolejnym krokiem będzie wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia wykonawcy wybranego w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w ostatnim kwartale 2021 roku. Rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

– Rozpoczynamy proces jednego z największych zakupów w historii PKP Intercity. Nowoczesne i szybkie lokomotywy pozwolą na szybsze podróże, co będzie miało duży wpływ na dalszy wzrost liczby pasażerów. Nasze plany zakładają, że do 2030 roku chcemy przewozić 74 mln osób rocznie i stać się pierwszym wyborem dla pasażerów przy okazji podróży długodystansowych. Nowe lokomotywy będą elektryczne, co będzie stanowić kolejny krok na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnych wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Dzięki temu poprowadzą pociągi na zmodernizowanych i nowych liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Producent będzie musiał bowiem uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

 – Możliwości wielosystemowych lokomotyw pozwolą na wykorzystanie zmodernizowanych tras kolejowych i zaproponowanie pasażerom bardzo atrakcyjnych czasów podróży, a w przyszłości ich parametry pozwolą na efektywną eksploatację również na nowych liniach kolejowych. Pojazdy obsłużą zarówno trasy krajowe, jak i międzynarodowe, co pozwoli nam rozbudowywać ofertę połączeń zagranicznych – zapowiada Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity.

Przypominamy, że obecnie trwa procedura wybory wykonawcy na dostawę 10 nowych wielosystemowych lokomotyw dla PKP IC. Jedyną ofertę w tym postępowaniu złożył Newag.