G. Bogacki: przewozy intermodalne szansą na rozwój i poprawę wyników finansowych

G. Bogacki: przewozy intermodalne szansą na rozwój i poprawę wyników finansowych

Grupa CTL Logistics przedstawiła dane finansowe za 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 441,5 mln zł, EBITDA  85,3 mln zł a strata netto osiągnęła poziom 50,89 mln zł.

Grupa CTL Logistics w 2020 roku przewiozła  we wszystkich grupach towarowych w Polsce 7,964 mln ton ładunków, a praca przewozowa wyniosła 2,25 mld ntkm.

– Niewątpliwie praprzyczyną słabszych wyników 2020 roku jest niestety COVID-19. To on spowodował perturbacje w przemyśle, w konsumpcji, które odbiły się bezpośrednio na przewoźnikach takich jak CTL Logistics. Jesteśmy operatorem nie posiadającym własnego gestora ładunku, czyli nie mamy własnych podmiotów powiązanych pozwalających na realizację przewozów a tym samym utylizację taboru. Bazujemy na rynkowej walce o zewnętrzne kontrakty przewozowe a te w kluczowych dla nas branżach były zdecydowanie poniżej prognoz. Czyli lokomotywy były, wagony były a spodziewanych zleceń brakowało. Pierwszy z brzegu przykład to zmniejszony popyt na paliwa a w konsekwencji brak zleceń przewozowych ze strony polskich producentów – głównych uczestników rynku oraz niski poziom zleceń od pozostałych traderów. W I półroczu 2020 zużycie trzech głównych gatunków paliw płynnych (benzyny silnikowe, olej napędowy, LPG) w Polsce spadło o 8% r/r. zatem rodzimi producenci korzystali głównie z kompetencji przewozowych z własnych grup kapitałowych nie kierując zleceń do niezależnych przewoźników jak CTL. Kolejny przykład to nasza działalność w zakresie przewozu stali, której produkcja w Polsce wyniosła 7,8 mln ton, tj. o 13% mniej niż rok wcześniej i znów ograniczone zlecenia przewozowe. Do tych dwóch obszarów należy dodać węgiel i wynik finansowy pozostawia wiele do życzenia – tłumaczy Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics.

Zdaniem prezesa towarowego przewoźnika, tym co dotyka całą branżę i wpływa negatywnie na wynik pozostaje zwiększona ilość remontów i modernizacji głównych tras kolejowych.

– Zmarnowany czas kosztuje. To zaangażowany tabor, który zamiast jechać stoi, to zaangażowani pracownicy, których potrzebujemy znacznie więcej do obsługi linii będących placami budowy, to większe koszty na dojazdy pracowników do miejsca rozpoczęcia pracy, na taksówki, na hotele. To są setki tysięcy złotych które „przepalamy”. Tutaj o szansach poprawy sytuacji w perspektywie najbliższych kilku lat trudno mówić – dodaje Bogacki

Mimo trudnych czasów, prezes CTL Logistics widzi także plusy.

– W roku 2020 zanotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost przychodów w przewozach intermodalnych. Jest to najbardziej perspektywiczny segment, który daje szansę na stabilny rozwój a tym samym poprawę naszego wyniku. Zakładamy intensyfikację przewozów transgranicznych, korytarzowych, zdecydowane wzmocnienie działalności operacyjnej na wschodzie – wymienia szef CTL Logistics.

Kilka dni temu doszło w CTL Logistics do unii personalnej, w wyniku której za obszar handlu, rozwoju i operacji odpowiada teraz dwóch ludzi kierujących pozostałymi spółkami kolejowymi czyli Paweł Stawarz z CTL Północ i Krzysztof Pietrzyk z CTL Logistics Gmbh.

– Jestem przekonany, że ta synergia przyniesie spodziewany efekt i za rok prezentowane wyniki będą zdecydowanie lepsze od tych z 2020 roku. Wspólne zarządzanie spółkami kolejowymi połączone z konsolidacją zespołów sprzedażowych i operacyjnych to w mojej opinii bardziej efektywne działanie Grupy i umocnienie jej pozycji rynkowej, w szczególności w kluczowych dla przyszłości projektach crossborderowych i first/last mile – zaznacza Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics.

W 2020 roku spółka CTL Logistics uzyskała przychody w wysokości 282,45 mln zł wobec 314,63 mln zł w 2019 r. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 317,149 mln zł w 2020 r. i były na podobnym poziomie jak rok wcześniej (318,41 mln zł). Strata netto przewoźnika za 2020 r. wyniosła 37,144 mln zł.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego CTL Logistics, wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej spółki oraz pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej w 2020 r. wyniosło 4 813 941 zł.

Na dzień 31 grudnia w spółce CTL Logistics pracowało 460 osób na 1015 pracowników w Grupie CTL Logistics.