Ruszyły konkursy na członków zarządu PKP PLK

Ruszyły konkursy na członków zarządu PKP PLK

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu spółki. W porównaniu z poprzednim zarządem, pojawi się nowe stanowisko – członek zarządu – dyrektor ds. transformacji cyfrowej. Nowy zarząd ma liczyć siedem osób

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska:

 • Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji;
 • Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych;
 • Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
 • Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji;
 • Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju;
 • Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej.

Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe może być osoba, która ma wykształcenie wyższe, posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:

 • zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro

Dodatkowo od kandydatów na poszczególne stanowiska oczekuje się co najmniej 3-letniego doświadczenia kierunkowego:

 • na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji – doświadczenia związanego z eksploatacją infrastruktury kolejowej na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności,
 • na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych – doświadczenia związanego z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury – doświadczenia związanego z utrzymaniem infrastruktury kolejowej na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji – doświadczenia związanego z realizacją inwestycji infrastrukturalnych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju – doświadczenia związanego z planowaniem i przygotowaniem inwestycji infrastrukturalnych oraz pozyskiwaniem środków finansowych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej – doświadczenia związanego z digitalizacją, cyfryzacją oraz cyberbezpieczeństwem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali PKP PLK w terminie do 14 marca 2024 r. do godz. 9:00. Złożone zgłoszenia zostaną otwarte 15 marca 2024 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone do 27 marca 2024 r.

Przypomnijmy, że 16 lutego Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury do 4 marca 2024 r.