Punktualność pociągów SBB w 2021 r. wyniosła 91,9 %

Punktualność pociągów SBB w 2021 r. wyniosła 91,9 %

W 2021 roku pociągi Kolei Szwajcarskich SBB zanotowały drugi najlepszy wynik punktualności pociągów pasażerskich w historii. Mimo tego przewoźnik uważa, że w kolejnych rozkładach potrzebne będą większe rezerwy w rozkładzie jazdy, aby utrzymać punktualność na wysokim poziomie.

W ubiegłym roku 91,9% pociągów pasażerskich było punktualnych i tym samym dotarło na stację docelową z niecałym trzyminutowym opóźnieniem. Dzięki tej punktualności pociągów cel 90,5 procent wyznaczony przez SBB został przekroczony w 2021 roku.

Ponadto istnieje punktualność połączeń, która jest również istotna dla klientów: w 2021 r. 98,9 procent podróżnych dotarło do swoich połączeń. W ubiegłym roku punktualność połączeń była nieco powyżej docelowej wartości 98,8 proc.

– Dobre wartości punktualności na rok 2021 wynikają z lepszego rozplanowania placów budowy i bardziej równomiernego rozłożenia prac w ciągu roku. Odnotowano również mniej zakłóceń w obiektach i taborze proporcjonalnie do liczby pociągokilometrów. Mniejsza liczba podróżnych z powodu trwającej pandemii koronowej odciążyła również system kolejowy – informują Koleje Szwajcarskie.

W jaki sposób SBB mierzy punktualność?

Punktualność pociągu mierzy procent wszystkich punktualnych pociągów. Pociąg jest uważany za punktualny, jeśli przyjeżdża na stację docelową z opóźnieniem mniejszym niż trzy minuty.

W punktualności połączeń mierzony jest procent osiągniętych połączeń. SBB bierze zatem pod uwagę fakt, że niektórzy pasażerowie spóźniają się na połączenia, ponieważ pociąg spóźnia się mniej niż trzy minuty i w związku z tym jest uważany za punktualny.

Niższe wartości punktualności jesienią i w zachodniej Szwajcarii

Ale nawet w zeszłym roku pociągi kursowały niepunktualnie – często z powodu nagromadzonych różnych przyczyn: przyczynami opóźnień są zwykle rozległe prace budowlane i konserwacyjne oraz opóźnione zwolnienia tras, a także rzadkie lub zbyt małe rezerwy w rozkładzie jazdy.

– Podobnie napięta sytuacja w zakresie zasobów wśród maszynistów, zakłócenia w funkcjonowaniu taboru kolejowego i systemów lub warunki pogodowe mogą prowadzić do opóźnień – tłumaczy przewoźnik

Ogólny pozytywny obraz jest również zaciemniony przez fakt, że punktualność zmieniała się sezonowo i regionalnie w ubiegłym roku. Na przykład punktualność w listopadzie – podobnie jak w większości lat ubiegłych – była poniżej średniej. Głównym powodem jest zmiana pogoda. Przez cały rok sytuacja w zakresie punktualności we francuskojęzycznej Szwajcarii była trudna.

– Punktualność przesyłek w transporcie towarowym również była niezadowalająca: w 2021 r. było to 91 proc. dla SBB Cargo, dwa punkty procentowe poniżej wartości docelowej – przekazała spółka.

Kolejne rozkłady z większymi rezerwami

Zdaniem SBB, główne wyzwanie leży w harmonogramie, który nie odpowiada dzisiejszym warunkom, ponieważ jest więcej podróżnych niż 20 lat temu, co wymaga więcej czasu na lokowanie pasażerów.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed SBB to dalszy wzrost prac budowlanych w nadchodzących latach

– Z myślą o najbliższych latach pracujemy nad lepszym i bardziej elastycznym planowaniem rozkładu jazdy i obsługi ruchu kolejowego. Nacisk kładziony jest na tworzenie większej liczby rezerw. Dzięki temu nasi klienci korzystają z niezawodnej, solidnej kolei – podkreślają Koleje Szwajcarskie SBB.

Porównanie do Polski

Z informacji przekazanych przez UTK, w II kwartale 2021 r. do stacji końcowej punktualnie przyjechało ponad 92% pociągów pasażerskich oraz ponad 43% pociągów towarowych. Od lipca do września 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 88,70% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). Spółka PKP Intercity osiągnęła w tym okresie współczynnik punktualności na poziomie 66,12%.