Wspólne oświadczenie po spotkaniu Ministrów Infrastruktury Polski i Ukrainy

Wspólne oświadczenie po spotkaniu Ministrów Infrastruktury Polski i Ukrainy

31 stycznia 2022 roku z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odbyło się spotkanie Ministrów Infrastruktury Polski – Andrzeja Adamczyka i Ukrainy Ołeksandra Kubrakowa w obecności Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakuba Kumocha oraz Szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka.

– Wyraziliśmy jednoznaczne oczekiwane szybkiego wznowienia tranzytu kolejowego towarowego przez Ukrainę. Trwający od 2 miesięcy paraliż tranzytu kolejowego przez Ukrainę powinien przejść niebawem do historii. Nasze działania doprowadziły do złożenia deklaracji przez ministra transportu Ukrainy co do szybkiego wznowienia tranzytu kolejowego przez ten kraj do Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

– Zwiększenie limitu zezwoleń drogowych między naszymi krajami może nastąpić tylko gdy zostanie określony realny plan poprawy odpraw na przejściach granicznych polsko-ukraińskich. Nasi przewoźnicy zbyt długo oczekują na przekroczenie tej granicy przez co transport na wschód jest nieopłacalny. Dlatego warunkujemy podniesienie limitu poprawą jakości i skróceniem czasu odprawy granicznej – dodał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W wyniku spotkania został uzgodniony tekst wspólnego oświadczenia o następującej treści:

1. Strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski. Strona ukraińska do 4.02.2022r. poinformuje stronę polską o konkretnym terminie wznowienia tranzytu kolejowego przez terytorium Ukrainy.

2. Strony doszły do porozumienia w sprawie znacznego zwiększenia zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych z uwzględnieniem potrzeb polskich i ukraińskich przewoźników drogowych. Sprawa ta zostanie omówiona w ramach komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Do 5.02.2022r. strony powinny ustalić datę posiedzenia komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych, która powinna ustalić terminy przekazania oraz ilość dodatkowych zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.

3. Strony porozumiały się w sprawie opracowania wspólnej mapy drogowej w zakresie znacznego podniesienia przepustowości polsko–ukraińskich drogowych przejść granicznych. Odpowiedni plan działań powinien być uzgodniony z udziałem przedstawicieli służb celnych, granicznych, i innych
służb Polski i Ukrainy nie później niż do końca lutego br.

4. Strony porozumiały się w sprawie rozpoczęcia przeglądu punktów umowy o międzynarodowych przewozach drogowych zawartej między rządami Polski i Ukrainy w 1992 roku.

Wszystkie punkty wspólnego oświadczenia są zależne i powinny być realizowane w całości.

Strony ponadto podkreśliły zainteresowanie polskich spółek petrochemicznych PGNIG i PKN Orlen inwestycjami w ukraiński sektor petrochemiczny oraz porozumiały się co do wspierania ich współpracy z NAK Naftohaz Ukraina w tym obszarze. Ze swojej strony spółka KGHM wyraziła gotowość do rozpoczęcia rozmów o wspólnej eksploatacji złóż metali kolorowych.