Punktualność pociągów pasażerskich w III kwartale 2021 r.

Punktualność pociągów pasażerskich w III kwartale 2021 r.

Od lipca do września 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 88,70% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). W stosunku do poprzedniego kwartału oznacza to spadek o ponad 3 punkty procentowe.

Najwyższą wartość współczynnika punktualności w przewozach pasażerskich odnotowano we wrześniu – 90,37%. W sierpniu wartość współczynnika wyniosła 89,08%, natomiast w lipcu zaledwie 86,73%.

Wśród przewoźników pasażerskich uruchamiających więcej niż tysiąc pociągów miesięcznie, najwyższy wskaźnik punktualności w III kwartale odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,04%. Dobre wyniki osiągnęły również PKP SKM w Trójmieście – 96,47% oraz Arriva RP – 96,42%. Powyżej 90% wskaźnik punktualności odnotowały m.in.: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, SKM Warszawa, Koleje Wielkopolskie.

Największy przewoźnik dalekobieżny w kraju – spółka PKP Intercity osiągnęła w tym okresie współczynnik punktualności na poziomie 66,12% (prawie 12 punktów procentowych mniej niż w poprzednim kwartale).

Średnie kwartalne opóźnienie pociągów pasażerskich wyniosło ponad 21 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz ponad 9 minut dla wszystkich pociągów (w tym również punktualnych).

Zgodnie z danymi przekazanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe, najwięcej opóźnień pociągów w trzecim kwartale wynikało z powodu wydłużonego lokowania podróżnych (związanego z dużą liczbą pasażerów), wydłużonego czasu przejazdu, naprawy lub wymiany taboru kolejowego  oraz niewłaściwej organizacji prac budowlanych. W lipcu występowały także niesprzyjające warunki meteorologicznymi, w tym wyładowania atmosferyczne, które przyczyniły się do największych opóźnień pociągów w tym miesiącu.

– Początek wakacji był wyzwaniem dla przewoźników kolejowych. W lipcu poza niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi doszło również aż do trzech zdarzeń związanych z wykolejeniem pociągu. Wywołały one poważne zmiany w prowadzeniu ruchu kolejowego i niekorzystnie wpłynęły na punktualność znacznej liczby pociągów. W sierpniu i wrześniu punktualność już się poprawiła” – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.