Priorytety MI: wspólny bilet i poprawa oferty połączeń

Priorytety MI: wspólny bilet i poprawa oferty połączeń

Andrzej Bittel sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poseł Magdaleny Filiks przedstawił priorytety resortu na lata 2022-2023.

Jak poinformował przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, w zakresie przewozów pasażerskich resort planuje przede wszystkim realizację 10-letniej Umowy Ramowej dotyczącej finansowania usług transportu kolejowego w ramach dalekobieżnych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych realizowanych przez PKP Intercity, która umożliwi wzrost liczby połączeń uruchamianych przez przewoźnika do ponad 196 tys. w 2030 r.

– Ministerstwo będzie prowadziło zadania związane z rozliczeniem usług przewozowych, monitorowaniem i kontrolą realizacji zobowiązań umownych – zaznaczył.

Przypomnijmy, że od 2016 r. do końca sierpnia 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury naliczyło spółce PKP Intercity kary umowne w wysokości 44,6 mln zł.

Działania resortu na lata 2022-2023 o także kontynuacja projektu Wspólny Bilet oraz dalsza poprawa rozkładu jazdy i oferty połączeń.

W ramach Wspólnego Biletu, Ministerstwo zamierza monitorować realizację i rozwoju projektu, w tym platformy Bilkom, rozwijanie funkcjonalności nakierowanej na zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców, integracja z przewoźnikami reprezentującymi inne gałęzie transportu w celu zapewnienia pasażerom usługi typu „door to door”.

– Kontynuowanie będą prace zmierzające do stworzenia nowego kompleksowego centralnego systemu zakupu i rezerwacji biletów jako jednego z elementów cyfrowej transformacji transportu, otwartego dla wszystkich zainteresowanych przewoźników i organizatorów różnych rodzajów transportu, prowadzącego do zmiany sposobu obsługi podróżnych przez polską kole – tłumaczy Bittel.

Resort skupi się także na dalszej poprawie oferty połączeń w kolejnych RRJ (2022/2023 oraz 2023/2024)  poprzez rozwijanie oferty przewozowej międzywojewódzkich i międzynarodowych połączeń kolejowych na głównych ciągach komunikacyjnych w kraju i poza jego granicami.

– Priorytetem będzie także zapewnienie dostępności do dalekobieżnego transportu kolejowego na liniach o niższym potencjale ruchotwórczym, w mniejszych miastach, w ramach działań stanowiących element walki z wykluczeniem komunikacyjnym – zaznaczył przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.