Przy przystanku Topór powstaje przejście podziemne

Przy przystanku Topór powstaje przejście podziemne

Obok przystanku Topór na linii Warszawa – Białystok powstaje przejście pod torami. Przy wykorzystaniu specjalnych maszyn wykonawca „przeciska” pod torami elementy konstrukcji przejścia. Zastosowana technologia prac umożliwia budowę bez ingerowania w ruch pociągów.

Przejście będzie miało 14 metrów długości i zapewni bezpieczną komunikację pod linią kolejową i między peronami. Zostanie czytelnie oznakowane i oświetlone. Zaprojektowano udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym wygodne dojścia na perony. Powstanie trakt pieszo-rowerowy. Dla podróżnych dojeżdżających do kolei rowerem zaplanowano wiatę z 30 miejscami na dwukołowce. Przeprawy pod torami będzie gotowa w kwietniu przyszłego roku. Budżet prac to 9,5 mln zł netto.

Bezkolizyjne skrzyżowania zwiększają bezpieczeństwo

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” zapewnia budowę łącznie 12 obiektów, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i usprawnią komunikację drogową.

Od maja 2021 r. kierowcy bezpiecznie przejeżdżają po nowym wiadukcie w Toporze. Dzięki bezkolizyjnemu skrzyżowaniu droga krajowa nr 50 przebiega nad torami oraz drogą powiatową.

Postępują prace na wiadukcie w pobliżu przystanku kolejowego Kobyłka-Ossów. Ciężki sprzęt ułożył nad linią kolejową konstrukcje, po których poprowadzona zostanie jezdnia. W Kobyłce powstanie tunel pod torami (wiadukt kolejowy), z ul. Orszagha pod linią kolejową i dalej do ul. Nadarzyńskiej (DW 634).

W Tłuszczu i Mokrej Wsi są konstrukcje wiaduktów nad linią. Wykonawcy kontynuują prace przy budowie dróg dojazdowych.

W Zielonce tunel samochodowy przechodzi już pod torami. Postępują prace przy budowie zewnętrznych ścian i przyległych ulic.

Do ruchu oddano już dwa wiadukty drogowe w Łochowie i jeden w Małkini. Piesi i rowerzyści korzystają z przejść pod torami w Jasienicy Mazowieckiej i Łochowie.

Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wartość tych inwestycji to 292,8 mln zł netto.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.