Producenci zainteresowani dostawą pojazdów hybrydowych dla PKP Intercity

Producenci zainteresowani dostawą pojazdów hybrydowych dla PKP Intercity

Do końca listopada 2022 r. PKP Intercity zbierało informacji w zakresie dostawy 35 nowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych. Odpowiedź przesłało trzech potencjalnych producentów.

PKP Intercity podobnie jak w przypadku innych dużych inwestycji pod koniec października 2022 r. skierowało do producentów zapytanie o informację (RFI) w zakresie dostawy dwunapędowych zespołów trakcyjnych oraz terminów realizacji dla pierwszego pojazdu.

Na ogłoszone RFI dotyczące dostawy 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych odpowiedź przesłało trzech potencjalnych producentów. Ogłoszenie postępowanie na wybór wykonawcy planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r. – poinformowała „Kolejowy Portal” Agnieszka Serbeńska z zespołu prasowego PKP Intercity.

PKP Intercity planuje zakupić pojazdy czteroczłonowe zasilane z sieci trakcyjnej napięciem 3kV DC dla v=160 km/h. Jako drugie źródło zasilania spółka bierze pod uwagę trzy możliwości.  

  • zasilanie z power-packów z silnikami spalinowymi  z możliwością zmiany w ciągu 5 lat od odbioru ostatniego pojazdu na zasilanie wodorem lub gazem ziemnymdla v≥120 km/h;
  • zasilanie napędu z wielkopojemnościowych baterii akumulatorów dla v≥120 km/h
  • zasilanie napędu ogniw wodorowych, dla v≥120 km/h;

Przy czym udzielona informacja powinna zawierać funkcjonalność zasilania  z sieci trakcyjnej oraz co najmniej jedną funkcjonalność alternatywnych.

Nowe składy będą przeznaczone do obsługi pociągów pasażerskich na liniach krajowych zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych w ruchu dalekobieżnym.

Konfiguracja wnętrza powinna odpowiadać standardowi kategorii pociągów IC m.in. w zakresie liczby miejsc siedzących, jakości i układu foteli, ilość toalet.

Pojazdy mają być dostosowane do obsługi pasażerów PRM w tym wyposażone w rampy lub windy zapewniające wygodne przemieszczanie się podróżnych na wózkach inwalidzkich pomiędzy pojazdem a peronami o wysokościach od 300 do 760 mm, wyposażone w miejsca do przewozu rowerów oraz wyposażone w maszyny vendingowe do bezobsługowej sprzedaży ustalonych produktów spożywczych.

Przewoźnik planuje utrzymanie pojazdów dla czynności utrzymania poziomów od P1 do P3 w modelu 50/50. Wykonawca od początku świadczenia usług utrzymania zaangażuje pracowników PKP Intercity bezpośrednio w wykonywaną pracę przy utrzymaniu pojazdów według modelu: 50% pracowników wykonawcy oraz 50% pracowników zamawiającego.

Wymagany okres świadczenia usług utrzymania przez producenta to okres do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniego pojazdu , jednak nie krócej niż 60 miesięcy liczonych od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy każdego z pojazdów.

Przypomnijmy, że zakup zakup 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych to  jeden z projektów, które PKP Intercity planuje zrealizować do 2023 r.

Dodajmy, że ostatnio przewoźnik rozstrzygnął postępowanie na dzierżawę spalinowych zespołów trakcyjnych, które będą wykorzystywane do obsługi połączeń na południu Polski.