MI naliczyło PKP Intercity ponad 44 mln zł kar z tytułu niedotrzymania jakości świadczonych usług

MI naliczyło PKP Intercity ponad 44 mln zł kar z tytułu niedotrzymania jakości świadczonych usług

Od 2016 r. do końca sierpnia 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury naliczyło spółce PKP Intercity kary umowne z tytułu niedotrzymania jakości świadczonych usług na podstawie postanowień umowy PSC w wysokości 44,6 mln zł.

Posłanka Paulina Matysiak skierowała do Ministra Infrastruktury, który jest organizatorem  przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych o charakterze dalekobieżnym, interpelację w sprawie kar umownych dla PKP Intercity.

– PKP Intercity to jeden z tych przewoźników kolejowych w Polsce, który charakteryzuje się najmniejszą punktualnością (w III kwartale tego roku według danych UTK -78%). Czy w związku z niedotrzymywaniem oczekiwanych przez Ministerstwo parametrów Ministerstwo wystąpiło w latach 2016-2021 bądź zamierza wystąpić o odszkodowanie z tytułu kary umownej – zapytała posłanka Matysiak.

Jak poinformował wiceminister Andrzej Bittel, Ministerstwo Infrastruktury naliczyło spółce PKP Intercity kary umowne z tytułu niedotrzymania jakości świadczonych usług na podstawie postanowień umowy PSC w wysokości: 13,7 mln zł – w 2016 r. , 3,2 mln zł w 2017 r., 3,8 mln zł w 2018 r., 5,7 mln zł w 2019 r., 2,2 mln zł w 2020 r. oraz 16 mln zł w okresie od stycznia do końca sierpnia 2021 r.

Posłanka zapytała również jakiego tytułu kary przewidziane są dla PKP Intercity z tytułu niedotrzymania umowy. Przedstawiciel Ministerstwa przedstawił „Katalog kar i ich taryfikator”. Wynika z niego, że największą karę w wysokości 132 680 za każdy miesiąc przewoźnik otrzymuje w momencie gdy wskaźnik „Punktualność Kwalifikowana na odejściu dla wszystkich pociągów na poziomie będzie poniżej 90% a także gdy punktualność kwalifikowana na przybyciu dla wszystkich pociągów na będzie na poziomie:< 85%. Blisko 45 tys. zł kary płaci PKP Intercity w momencie odwołania pociągu bez zapewnienia komunikacji zastępczej. 5897 zł płaci spółka gdy zestawienie składu pociągu będzie niezgodne z postanowieniami umowy PSC z winy przewoźnika. Za każdy udowodniony przypadek braku udzielenia asysty osobie niepełnosprawnej i osobie o ograniczonej możliwości poruszania się pomimo formalnego zgłoszenia potrzeby przez podróżnego to kara w wysokości 110 567 zł. Najmniejsza karę, w kwocie 1 327 za każdy pociąg otrzymuje PKP Intercity za brak wewnętrznego i zewnętrznego  oznakowania wagonu tablicami kierunkowymi i numerowymi.

Posłanka chciała się również dowiedzieć w jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury kontroluje i ocenia sposób wykonywania umowy przez PKP Intercity.

Andrzej Bittel poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury na bieżąco monitoruje i kontroluje wykonanie umowy przez PKP Intercity.

– Zgodnie z zapisami umowy, spółka jest zobowiązana do przekazywania miesięcznych oraz kwartalnych sprawozdań. Dodatkowo Ministerstwo przeprowadza kontrole obejmujące zakres i jakość świadczonych usług, punktualność przewozów oraz poprawność dokumentacji związanej z realizacją i rozliczaniem umowy – dodał Bittel