Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Trakcji bez rozstrzygnięcia

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Trakcji bez rozstrzygnięcia

Rada Nadzorcza spółki Trakcja poinformowała, że z dniem 16 lutego 2024 r. zakończyła bez wyłonienia kandydata postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

Przypomnijmy, że 10 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza spółki Trakcja ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki. Kandydaci mogli składać swoje kandydatury w terminie do 16 lutego 2024 r. do godz. 12:00. Złożone oferty miały zostać otwarte 20 lutego 2024 r., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne miały zostać przeprowadzone w siedzibie spółki do 8 marca 2024 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki, to następstwo złożenia rezygnacji przez Artura Szumisza, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu i dyrektora generalnego Trakcji od 13 października 2022 r.

Po tej decyzji Rada Nadzorcza powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozerze.

Dodajmy, że większościowym udziałowcem spółki Trakcja jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie w czwartek, 15 lutego doszło do zmian w składzie Radzie Nadzorczej i Zarządzie.