Artur Szumisz zrezygnował z funkcji prezesa spółki Trakcja

Artur Szumisz zrezygnował z funkcji prezesa spółki Trakcja

Zarząd spółki Trakcja poinformował, że w dniu 4 stycznia 2024 r. otrzymał od Artura Szumisza, Prezesa Zarządu, oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 4 stycznia 2024 roku. Powodem rezygnacji jest zakończenie misji oraz nowe plany zawodowe.

Jednocześnie Trakcja poinformowała, iż w związku ze złożeniem przez Prezesa Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza, powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozerze.

Przypomnijmy, że Artur Szumisz pełnił funkcję Prezesa Zarządu i dyrektora generalnego Spółki od 13 października 2022 r. Wcześniej, od 2015 roku w Grupie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pełniąc funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w spółce zależnej – Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, a następnie objął stanowisko Prezesa Zarządu.

Dzięki opracowanej, wdrożonej i realizowanej strategii rozwoju, zarządzane przez Prezesa PPM-T osiągnęło łącznie przeszło 164 milionów złotych zysku operacyjnego z jednoczesnym wzrostem kapitałów własnych do kwoty 458,7 milionów złotych.

Artur Szumisz ukończył studia doktoranckie trzeciego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, studia w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”. Posiada tytuł Master of Business Administration programu Executive MBA prowadzonego przez GFKM, Uniwersytet Gdański z instytucją walidującą IAE AIX-Marseille Graduate School of Management, Marseille Universite. Certyfikowany Kontroler Finansowy, członek International Association of Controllers, posiada również międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami: Projects in Controlled Environments Foundation Certificate in Project Management.

Prezes posiada tytuł MBA w ramach programu EMBA prowadzonego przez GFKM, Uniwersytet Gdański oraz IAE AIX-Marseille Graduate School of Management, Marseille Université. Certyfikowany Kontroler Finansowy, a także członek International Association of Controllers, posiadający również międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami: PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management.