PKP Intercity Remtrak przeprowadza naprawy P4 lokomotyw EP08

PKP Intercity Remtrak przeprowadza naprawy P4 lokomotyw EP08

Jak już informowaliśmy na łamach „Kolejowego Portalu”, PKP Intercity, po nieudanych przetargach na wykonanie napraw na poziomie P4 lokomotyw serii EP08, rozważało zlecenie napraw spółce PKP Intercity Remtrak. Jak się okazało, lokomotywy trafiły do Idzikowic na naprawy.

W ramach umowy podpisanej pod koniec 2023 roku przewoźnik zlecił PKP Intercity Remtrak wykonanie napraw P4 czterech lokomotyw EP08. Obecnie zakontraktowane pojazdy przebywają już w Idzikowic. Na realizację prac przewidziano 12 miesięcy.

Przypomnijmy, że w ostatnim postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego oczekiwały  10 588 689,93 zł brutto a konsorcjum  firm: Compremum (lider) oraz Transtrain (partner) wyceniło usługę na 11 296 573,19 zł brutto. PKP Intercity konsekwentnie na sfinansowanie zamówienia zamierzało przeznaczyć 7 369 194,47 zł brutto. Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej okazało się, że zaproponowana kwota o blisko 42 % przekracza zaplanowany budżet. Ostatecznie kolejne postępowanie w tej sprawie zostało unieważnione.

Dodajmy, że w połowie kwietnia 2023 r. po blisko rocznej przerwie w eksploatacji, do obsługi połączeń PKP Intercity wróciła większość lokomotyw serii EP08. Było to możliwe dzięki wykonanemu dodatkowemu i rozszerzonemu przeglądowi P3. Nastąpiło także podniesienie dopuszczalnego dotychczas limitu pomiędzy naprawami okresowymi na 4 poziomie utrzymania z 600 na 720 tys. kilometrów.