Zmiany w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych

Zmiany w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 lutego br. odwołała Prezesa Zarządu Ireneusza Merchel oraz wszystkich członków Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

 • Mirosława Skubiszyńskiego – Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji;
 • Arnolda Brescha – Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji;
 • Radosława Celińskiego – Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych;
 • Grzegorza Kurdziela – Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego;
 • Piotra Majerczaka – Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;

Jednocześnie z Rady Nadzorczej Spółki do Zarządu oddelegowani zostali:

 • Piotr Wyborski – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.;
 • Maciej Kaczorek – do pełnienia funkcji Członka Zarządu;
 • Piotr Kubicki – do pełnienia funkcji Członka Zarządu;

Rada Nadzorcza Spółki podziękowała dotychczasowemu Zarządowi za współpracę.

Skład nowej Rady Nadzorczej

 • Jakub Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Kawaler – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Magdalena Błaszczyk – Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Gebel – Członek Rady Nadzorczej
 • Joanna Klekot – Członek Rady Nadzorczej
 • Henryk Sikora – Członek Rady Nadzorczej