Polregio podpisało umowę na dzierżawę dwóch szynobusów

Polregio podpisało umowę na dzierżawę dwóch szynobusów

Centralna Polregio podpisała umowę z konsorcjum SKPL Cargo oraz Train Go na dzierżawę dwóch spalinowych pojazdów trakcyjnych na potrzeby Lubskiego Zakładu przewoźnika w Zielonej Górze.

Przewoźnik chciał wydzierżawić jeden spalinowy pojazd z liczbą miejsc min. 50 na okres 153 dni, natomiast pojazd o pojemności min. 100 miejsc na 122 doby.

Polregio dopuszczało do dzierżawy 18 różnych typów pojazdów, od jedno- do trójczłonowych.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 913 tys. zł brutto. Konsorcjum SKPL Cargo oraz Train Go złożyło ofertę w wysokości  909 960,15 zł brutto.

Przypomnijmy, że przewoźnik chciał na rok wydzierżawić spalinowy zespół trakcyjnych, który nie mógł być starszy niż 20 lat. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta i Polregio unieważniło przetarg.