Polregio odpowiada Newagowi na zarzuty dot. bezpieczeństwa ED78-020

Polregio odpowiada Newagowi na zarzuty dot. bezpieczeństwa ED78-020

Na prośbę redakcji „Kolejowego Portalu”, Polregio przedstawiło stanowisko ws. oświadczenia firmy Newag w zakresie odnoszącym się do pojazdu ED78-020, które zdaniem przewoźnika zawiera nieuzasadnione wobec spółki zarzuty.

 Jak czytamy w przesłanym stanowisku, spółka Polregio, poprzez systemowe działania utrzymaniowe, zapewnia należyte bezpieczeństwo eksploatacji wszystkich użytkowanych pojazdów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

– Zapewniamy więc, że zarówno pasażerowie, jak i właściciel pojazdu – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – nie mają żadnych podstaw do niepokoju – zaznacza Polreigio 

Pojazd ED78-020, o którym mowa w oświadczeniu firmy Newag, na mocy umowy dzierżawy między Polregio a Urzędem Marszałkowskim, znajduje się w trakcie niezakończonego przeglądu na 3 poziomie utrzymania, co potwierdził producent taboru w wydanym oświadczeniu.

– Na etapie, w którym czynności techniczno-utrzymaniowe nie zostały przez Polregio zakończone, bezpodstawne jest formułowanie jakichkolwiek ocen czy orzeczeń technicznych.  Chcemy podkreślić, że zgłoszenie reklamacyjne dotyczyło usterki, która do tej pory nie została przez producenta usunięta, mimo relokacji pojazdu – na jego żądanie – do siedziby Newagu – dodaje kolejowa spółka. 

Polregio stanowczo sprzeciwia się twierdzeniom i sugestiom Newagu, jakoby rzekome nieprawidłowości w ramach czynności utrzymaniowych miały stanowić przyczynę zaistnienia usterki, którą producent usunąć miał w ramach zgłoszenia reklamacyjnego.

– Zaprzeczamy również, jakoby jakiekolwiek działania po stronie Polregio były próbą  „przerzucania odpowiedzialności” na Newag – podkreśla przewoźnik

Zgodnie z deklaracją przewoźnika po usunięciu usterki przez Newag, nastąpi zakończenie czynności utrzymaniowych przez Zachodniopomorski Zakład Polregio w Szczecinie, co umożliwi uprawnionemu Komisarzowi Odbiorczemu kompleksową ocenę sprawności technicznej pojazdu i wydanie zgody na przywrócenie do eksploatacji po wykonanym przeglądzie.

 – Na tym etapie wykazywanie jakichkolwiek nieprawidłowości po stronie Polregio pozostaje, w naszej ocenie, całkowicie niezasadne – podsumowuje Polregio.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 4 lipca 2022 r. firma Newag opublikowała oświadczenie, w którym producent poinformował, że stwierdził dokonanie dezintegracji systemów bezpieczeństwa pojazdu, w tym ingerencję w rejestrator prawny pojazdu i zmianę wskazań drogomierza. Pojazd ED78-020 na wniosek właściciela został zabezpieczony celem udostępnienia odpowiednim organom.

Całej sprawy w poniedziałek nie chciał komentować Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który wyjaśnienie sprawy zostawia powołanym do tego organom – Urzędowi Transportu Kolejowego i prokuraturze.