Impulsy miały kręcone liczniki ?

Impulsy miały kręcone liczniki ?

Newag, producent pojazdów Impuls, które po wykonywanych naprawach P3 miały problem z uruchamianiem wystosował specjalne oświadczenie.  Spółka zawiadomiła organy ścigana o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Jak poinformował Newag, w pojeździe 45WE-019 w ramach przeprowadzonej diagnostyki stwierdzono, iż urządzenia systemu bezpieczeństwa były w przeszłości czasowo demontowane. Nie jest nam znany cel i okoliczności w jakich dokonano demontażu.

–  Nie znamy również pełnej historii zdemontowanych urządzeń. Wskazujemy, że działania te doprowadziły do dezintegracji systemu bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu odpłatnej diagnostyki, ponownej konfiguracji, testów funkcjonalnych oraz integracyjnych pojazd został odebrany przez przewoźnika i przywrócony do eksploatacji – informuje Newag.

Także w innym Impulsie,  ED78-020, którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie, w trakcie przeglądu P3 wykonywanego przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, stwierdzono dokonanie dezintegracji systemów bezpieczeństwa pojazdu, w tym ingerencję w rejestrator prawny pojazdu i zmianę wskazań drogomierza. I w tym przypadku producent nie znamy szczegółów okoliczności w jakich dokonano dezintegracji systemów bezpieczeństwa pojazdu oraz ich celu.

– Ponadto, stwierdzono szereg nieprawidłowości w wykonanych czynnościach utrzymania, które były wykonywane przez ten podmiot. W naszej ocenie, ze względów bezpieczeństwa, pojazd nie może zostać w obecnym stanie technicznym przywrócony do eksploatacji do czasu prawidłowej konfiguracji systemów bezpieczeństwa i usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu przeglądu P3, które zostały zakomunikowane podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu – dodaje Newag.

Jak czytamy w oświadczeniu, na wniosek właściciela, pojazd został zabezpieczony celem udostępnienia odpowiednim organom.

W kolejnym pojeździe 45WE-024, dostarczonym na rzecz Kolei Dolnośląskich, będącym w trakcie przeglądu P3/2 przez podmiot trzeci na podstawie zamówienia udzielonego przez Koleje Dolnośląskie, analiza danych przekazanych przez wykonawcę przeglądu wykazała ingerencję w zapisy rejestratora prawnego pojazdu, zmiany dat — cofnięcie i przesunięcie w przód oraz ingerencję we wskazania drogomierza pojazdu.

– Nie są nam znane okoliczności w jakich dokonano ingerencji, ani jej cel. Wykonawca przeglądu nie wyraził zgody na złożoną propozycję przesłania pojazdu do naszego zakładu w Nowym Sączu celem dokonania pełnej diagnostyki.

W związku z ingerencją we wskazania drogomierza pojazdu Newag złożył zawiadomienie do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 306a Kodeksu Karnego.

Poprosiliśmy już o komentarz właścicieli pojazdów Koleje Dolnośląskie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego a także Polregio, które użytkuje pojazd ED78-020 a także firmę odpowiedzialną za wykonywanie przeglądów.

Jak poinformował Andrzej Padniewski z biura prasowego Kolei Dolnośląski, na daną chwilę przewoźnik nie będziemy komentować oświadczenia Newagu.

– Jeśli z czasem decyzja w tej materii się zmieni, niezwłocznie prześlemy komentarz w tej sprawie – dodał Padniewski.

Całej sprawy nie chce komentować także Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

– Na tym etapie nie komentujemy sprawy. Pozostawiamy ją do wyjaśnienia powołanym do tego organom – Urzędowi Transportu Kolejowego i prokuraturze – poinformował Tomasz Maciejewski z biura prasowego Urzędu.