Podpisano umowę na remont zabytkowej nastawni w Bytomiu

Podpisano umowę na remont zabytkowej nastawni w Bytomiu

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą PORR, która przeprowadzi remont nastawni bramowej w Bytomiu. Dzięki temu, zabytek znów stanie się wizytówką stacji. Wartość zadania to 1,1 mln zł netto ze środków własnych.

Konstrukcja stalowa zabytkowej nastawni w Bytomiu zostanie oczyszczona i odmalowana. Wykonana będzie renowacja elewacji i dachu. Okna i drzwi zostaną wymienione na nowe.  We wnętrzu obiektu przeprowadzone będą prace remontowe. Zakres robót został uzgodniony  i zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obiekt jest ważną częścią miasta i stacji Bytom, a po przeprowadzonych przez PLK pracach odzyska blask i ponownie stanie się wizytówką stacji. Nastawnia działała do września 2022 r., potem – w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych na stacji Bytom – jej funkcję przejęła inna nastawnia.

Zakończenie zadania planowane jest do końca 2024 r.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w sprawie historycznej bramowej nastawni „Bt” znajdującej się na linii kolejowej nr 131 w Bytomiu, zdecydował 30 września 2022 r. o wpisaniu całego obiektu do rejestru zabytków województwa śląskiego. Początkowo do rejestru zabytków wpisano jedynie nadwieszoną stalową część budynku.