Zmiany w zarządzie PGE Energetyka Kolejowa

Zmiany w zarządzie PGE Energetyka Kolejowa

Rada Nadzorcza PGE Energetyka Kolejowa podjęła 28 marca 2024 r. uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki p. Sylwestra Szczensnowicza – Prezesa Zarządu oraz uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki p. Wojciecha Zabłockiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki podjęła 28 marca 2024 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu p. Przemysława Skibińskiego.

Aktualny skład Zarządu Spółki PGE Energetyka Kolejowa jest następujący:

  • Przemysław Skibiński – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
  • Adam Domański – Wiceprezes Zarządu,
  • Krzysztof Kondraciuk – Wiceprezes Zarządu.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia 2023 r. nastąpiło zamknięcie transakcji bezpośredniego nabycia przez PGE 100% udziałów w spółce PKPE Holding, a w konsekwencji pośredniego nabycia 100% akcji w PKP Energetyka oraz udziałów w pozostałych spółkach zależnych posiadanych przez spółkę. Rada Nadzorcza spółki powołała nowy zarząd, na którego czele stanął Sylwester Szczensnowicz. Od 27 kwietnia 2023 r., po wprowadzeniu zmian w KRS, spółka działa pod nową nazwą.